Start / Agil inspiration / Lyckas med agil transformation

Lyckas med agil transformation

För att lyckas bra med en transformation behöver man satsa och gör det ordentligt, det är svårt att smyga över till metodik lite försiktigt. Nedan följer ett antal tips på vad man behöver göra för att lyckas som bäst.​ ​

  • Erfarenheten säger oss att det är väldigt viktigt att ha högsta ledningen i företaget med på en agil transformation då det påverkar många delar inom företaget. Om man ändrar sitt sätt att arbeta på utvecklingsavdelningen så kräver det att t.ex. Sälj, Inköp, Ekonomi m.fl. accepterar detta då de också blir påverkade. Här behövs alltså ledningens involvering för att ha acceptans.​​​​​​​
  • För att lyckas behöver man även vara nyfiken och se förändring som något positivt. Tänk på att väldigt många företag redan gått över till agil metodik och trivs väldigt bra med det. Var nyfikna och var beredda att ändra det som behöver förändras.​​​​
  • Kom ihåg varför ni dragit igång transformationen. Ni har troligen vissa utmaningar som ni hoppas förbättra med en agil metodik. Ni vill kanske bli mer agila i era krav och kunna vara mer snabbfotade i en föränderlig värld, eller så är det främst bättre kvalitet ni är ute efter. Om ni tänker på vad ni vill åstadkomma så kommer ni också förstå bättre varför ni behöver förändra och ta till er det agila tankesättet.​​​
  • Se till att ni håller utbildning för alla inblandade. Det är ganska mycket nytt som måste komma på plats och enda sättet är att lära sig hur den agila metoden, t.ex. Scrum, fungerar. Det är även viktigt att alla inblandade förstår varför förändringen görs.​​​
  • Ta in en erfaren agil coach, det är nödvändigt för att lyckas. En person som arbetat agilt tidigare och som kan allt det nya. Den agila coachen guidar er, sätter upp miljöer, håller utbildningar, visar operativt hur allt fungerar och styr alla i rätt riktning så det blir en bra agil implementation, anpassad för er verksamhet. Om ni vill få till en smidig transformation är bästa sättet att lyssna på den agila coachen och göra som hen säger. Ni kan utvärdera om det blir bra eller inte först när ni gett det en ärlig chans.​
  • Låt alla de delar inom företag som påverkas bli påverkade. Försök inte hålla förändringen till en enstaka avdelning. Det är i och för sig bättre än att inte gå över till agilt alls men ni kommer lyckas mycket bättre om andra avdelningar också anpassar sig. Exempel kan vara att Säljorganisationen inte kan lova visst innehåll i viss leverans ett visst datum längre. De behöver förklara för era kunder att ni istället för att lova datum och scope vill ha med kunderna i er backlog refinement. Att ni vill få in deras synpunkter och erbjuder dem att vara med och styra innehållet i produkten framåt.​
aliby-agile

Har du frågor om agil organisation?