Start / Rekrytering & People Management / Rekrytering Inhouse

Rekrytering Inhouse

Behovet

Behovet av rekryteringsrelaterade tjänster är många och ibland är det bättre och mer ekonomiskt försvarbart att hyra in en konsult. Vi är ofta ute hos våra kunder och hjälper dem att rekrytera, bygga processer, skapa starkare EVP eller annat.

Kompetenskartläggning

Vårt uppdrag

Uppdragen kan vara från ett par veckor till många månader. Både tid och uppdrag varierar från kund till kund.

Ibland hjälper vi kunder att bygga pipe av kandidater, ibland implementerar vi ett kandidathanteringssystem och ibland sätter vi rekryteringsstrategier tillsammans med våra kunder.

Är du i behov av något av detta eller något annat, hör av dig så diskuterar vi en lösning som passar just er.

Har du frågor om rekrytering?

eric-mannheimer Aliby

Eric Mannheimer
0706-296808
eric.mannheimer@aliby.se