Om oss

Verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi är ett värderingsstyrt bolag som går till marknaden med kunskap, erfarenhet, noggrannhet och inte minst modet att våga vara selektiva i valet av nya kunder och uppdrag.
Vår affärsidé är att förse organisationer i valda segment med agil kompetensförsörjning inom ramen för IT Management och göra det bättre.

I linje med de utmaningar bolag upplever i takt med ökade krav på digitalisering och modern datahantering blir IT Management ett alltmer centralt gränssnitt i organisationer. Utifrån det har vi valt en egen tolkning av begreppet IT Management – Ett paraply som samlar upp och hanterar krav från marknad, IT, affärsutveckling, produktutveckling, system samt ledning och styrning av organisationer.

Vi har en god förståelse för våra kunder och kandidaters behov, i linje med marknadens utveckling, vilket gör oss framgångsrika i våra rekrytering- och konsulttillsättningar.

Vår övertygelse och vilja är att förbättra upplevelsen och resultatet av specialiserad kompetensförsörjning genom våra konsult-, rekryterings- och projektlösningar.

Tillförlitliga

Vi är tillförlitliga, entusiastiska och affärsmässiga och vi har de verktyg som krävs för att ge dig ditt alibi.

Vi investerar i dig som kund och kräver att du gör detsamma. Denna investering leder till en ökad kännedom av era behov och ökar därmed vår precision.

Vi har ett tydligt fokus och motionerar hela tiden våra nätverk vilket leder till en effektivare urvalsprocess när vi arbetar med dig.

Vi erbjuder dig tillförlitlig kompetensförsörjning som bygger på transparens i kombination med tydliga mål och beprövade modeller.

Entusiastiska

Vi är hängivna och hittar tillvägagångssätten du inte visste fanns, eller inte trodde var möjligt.

Vi är entusiastiska i det vi gör och vi brinner för delaktighet och kommunikation.

Vi nöjer oss inte med en standardiserad process, utan ser vårt arbete som levande. Då vår tjänst bygger på ett levande arbetssätt som har med människor att göra är vårt arbete alltid agilt.

För oss bygger värdeskapande på glädje- glädjen att skapa resultat mellan människa och människa.

Affärsmässiga

Aliby skapar resultat och trygghet genom att vara konsultativa och affärsmässiga.

Oavsett ditt behov så är vår roll densamma, att förstå ditt behov och skapa rätt förutsättningar för din organisation.

Vi värdesätter kvalitet och är inte rädda för att utmana om vi kan uppnå ett bättre resultat. Varje samarbete, situation och ögonblick ger ett nytt val där vi tar ansvar för att leverera värde som gör alla parter till vinnare.

Vi hedrar ömsesidiga samarbeten där nyckeln är kommunikation och att vara lyhörd för både våra kunder och kandidaters behov.