Start / Om oss

We are the pink company

Nästa sektion

Aliby

Vår affärsidé är att förse organisationer i valda segment med agil kompetensförsörjning inom ramen för IT Management och göra det bättre.

I linje med de utmaningar bolag upplever i takt med ökade krav på digitalisering och modern datahantering blir IT Management ett alltmer centralt gränssnitt i organisationer. Utifrån det har vi valt en egen tolkning av begreppet IT Management.

Ett paraply som samlar upp och hanterar krav från marknad, IT, affärsutveckling, produktutveckling, system samt ledning och styrning av organisationer.

Vi har en god förståelse för våra kunder och kandidaters behov, i linje med marknadens utveckling, vilket gör oss framgångsrika i våra rekrytering- och konsulttillsättningar.

Vår övertygelse och vilja är att förbättra upplevelsen och resultatet av specialiserad kompetensförsörjning genom våra konsult-, rekryterings- och projektlösningar.

Vårt arbetssätt

Because we love people and business, in that order and always together

Tillförlitliga

Vi är tillförlitliga, entusiastiska och affärsmässiga och vi har de verktyg som krävs för att ge dig ditt alibi.

Vi investerar i dig som kund och kräver att du gör detsamma. Denna investering leder till en ökad kännedom av era behov och ökar därmed vår precision.

Vi har ett tydligt fokus och motionerar hela tiden våra nätverk vilket leder till en effektivare urvalsprocess när vi arbetar med dig.

Vi erbjuder dig tillförlitlig kompetensförsörjning som bygger på transparens i kombination med tydliga mål och beprövade modeller.

Entusiatiska

Vi är hängivna och hittar tillvägagångssätten du inte visste fanns, eller inte trodde var möjligt.

Vi är entusiastiska i det vi gör och vi brinner för delaktighet och kommunikation.

Vi nöjer oss inte med en standardiserad process, utan ser vårt arbete som levande. Då vår tjänst bygger på ett levande arbetssätt som har med människor att göra är vårt arbete alltid agilt.

För oss bygger värdeskapande på glädje- glädjen att skapa resultat mellan människa och människa.

Affärsmässiga

Aliby skapar resultat och trygghet genom att vara konsultativa och affärsmässiga.

Oavsett ditt behov så är vår roll densamma, att förstå ditt behov och skapa rätt förutsättningar för din organisation.

Vi värdesätter kvalitet och är inte rädda för att utmana om vi kan uppnå ett bättre resultat. Varje samarbete, situation och ögonblick ger ett nytt val där vi tar ansvar för att leverera värde som gör alla parter till vinnare.

Vi hedrar ömsesidiga samarbeten där nyckeln är kommunikation och att vara lyhörd för både våra kunder och kandidaters behov.

Vårt team

Är eller vill du bli konsult, kandidat eller kund? Hör av dig eller kom upp till oss på en kopp, eller så tar vi en promenad.

Eric Mannheimer

Humanistisk civilekonom med lång erfarenhet av tjänsteförsäljning och ledarskap. Hans röda tråd är människor och affär.
Uber Rating: 4.88

+46 70 629 68 08
eric.mannheimer@aliby.se
Twitter

Michaela Wahlberg

Statsvetaren som skulle rädda världen innan hon kom fram till att matchningen mellan människor och skapandet av lösningen var hennes drivkraft.

+46 70 493 48 29
michaela.wahlberg@aliby.se
Twitter

Lars Ohlson

PA ekonom och före detta elitgymnast. Han har arbetat med rekrytering av specialister och chefer i över 20 år.
Uber Rating: Åker med andra

+46 70 588 81 75
lars.ohlson@aliby.se

Sonny Stillkvist

Sportklättraren som tar sig upp via väggen och ner med mountainbike. Strategen som ser till att utvecklingen av IT affären och infrastrukturen blir både enkel och spännande. Med Sonnys hjälp klättrar alla mot nya höjder.

+46 70 525 43 43
sonny.stillkvist@aliby.se

Sara Snabb

Hon reser till när och fjärran inklusive Timbuktu, men kommer alltid tillbaka. På Aliby är Sara alltid på helt rätt plats att hjälpa företag att nå sina mål.

+46 73 554 53 65
sara.snabb@aliby.se

Omar Burazerovic

Passionerad flugfiskare och Göteborgs meste (och ödmjukaste) rekryteringskonsult 🙂

+46 72 889 74 41
omar.burazerovic@aliby.se

Linnea Bolinder

Passionerad skidåkerska och rekryteringskonsult som brinner för service och relationer!

+46 73 731 08 99
linnea.bolinder@aliby.se

Marie Wiklund

Marknadsekonom med stor passion för ledarskap och människor. Drygt 20 års erfarenhet från IT branschen i olika ledande roller.

+46 70 215 25 40
marie.wiklund@aliby.se

Erik Fohlin

Fotbollsspelare med stark tro på teamwork och samspelet mellan människa och teknik som kan skapa förutsättningar för framgång och tillväxt i moderna organisationer.

+46 70 048 57 94
erik.fohlin@aliby.se