Start / Konsulttjänster / CIO as a Service

Rådgivning och beställarkompetens till små och medelstora företag

CIOaaS – IT-chef på abonnemang

Har ert företag ingen IT-chef och saknar kunskapen att hantera de frågor som uppstår inom digitalisering som normalt en IT-chef/CIO eller CTO normalt ansvarar för. Behöver ni hjälp med er IT strategi och någon som hands-on stöttar er i arbetet mot en effektiv och långsiktigt hållbar IT-leverans – Partners, verktyg, stödsystem, Sourcingstrategi etc.

Vi på Aliby har med våra duktiga konsulter lång erfarenhet och kunskap om just detta. Hos våra kunder levererar vi värde genom att  bland annat:

 

 • sänka kostnaderna och öka intäkterna
 • effektiviserar genom exempelvis att coacha till snabbare time to market
 • hjälper till att driva digitaliseringen framåt
 • hanterar dialogen med leverantörer
 • leder komplexa projekt.

Med tjänsten CIOaaS får ni tillgång till konsulter med gedigen kompetens och erfarenhet inom flera olika områden. Detta till en låg månadskostnad jämfört med att anställa.

Denna tjänst är riktad till små och medelstora bolag som inte har en dedikerad person för att hantera de taktiska och strategiska IT- och digitaliseringfrågorna. Vi stöttar företagsledningar och verksamheter med exempelvis avtalsgenomgångar, kompetenskartläggning, automatiseringsmöjligheter, leverantörsuppföljning, koordinering och budgetering.

 

 

Aliby hjälper er att skräddarsy tjänsten till det som passar er verksamhet bäst.

I en rapport från Info-Tech Research Group, 2022 TechTrends* redovisas den senaste undersökningen av företagens utmaningar och hur CIOer behöver klättra i mognadstrappan för att hjälpa VD att driva tillväxt.

De flesta IT-avdelningar betygsatte sin mognad i “optimera” eller “support” -nivån på Info-Techs mognadsstege.

CIO:er på “optimera” nivå kan påverka i den digitala omvandlingen genom att förbättra processer, men bör sträva efter ett högre mandat.

CIOer som är på “tillväxt” -nivå kan hjälpa till att direkt förbättra intäkterna genom att förbättra kundinriktade produkter och tjänster, och de på “transform” -nivån kan hjälpa till att förändra verksamheten i grunden för att skapa intäkter på nya sätt. CIO:er kan klättra på mognadsstegen genom att möjliggöra nya digitala tjänster och möjligheter.

* Info-Tech https://www.infotech.com/

Vi hjälper er med bland annat:

 • IT strategi
 • Hands-on stöttning i arbetet mot en effektiv och långsiktigt hållbar IT-leverans – verktyg, stödsystem, integrationer, automatiseringsmöjligheter, Sourcingstrategi etc.
 • Genomgång och kontinuerlig uppföljning av avtal och leverans
 • Agil coaching och hjälp med agila metoder i arbetssättet
 • Dialog med partners och leverantörer
 • Översyn av kostnader och budgetstöd
 • Kompetensinventering
 • Förstudie, projektledning och koordinering

Rådgivning och framåtdrift anpassas till er organisation och förutsättningar.

Small – För er som behöver få kontroll och löpande rådgivning

 • En namngiven kontaktperson
 • Introduktion inklusive nulägesanalys
 • Strategimöte och utformande av en vald strategi
 • Rekommenderad 1–2 års-plan
 • Kontinuerlig dialog och möten med nyckelpersoner
 • Samtal och möten som krävs för att initiera planerna
Pris: 25 000 kr/månad (minimum 6 månader)

 

Medium – Kontroll, rådgivning och ekonomi

 • En namngiven kontaktperson
 • Introduktion inklusive nulägesanalys
 • Strategimöte och utformande av en vald strategi
 • Rekommenderad 1–2 års-plan
 • Kontinuerlig dialog och möten med nyckelpersoner
 • Samtal och möten som krävs för att initiera planerna

+

 • Budget och kostnadsanalys
 • Inköps- och avtalsstöd
Pris: 40 000 kr/månad (minimum 6 månader)
IT Management livscykel

Large – Kontroll, rådgivning, ekonomi – ”Interim as a Service” – Under tillväxt eller förändring

Denna form kan vara ett komplement till redan framtagen strategi eller under en förändring, i stället för att anlita interim IT-chef på heltid eller innan en rekrytering av nyckelperson är genomförd.

  • Två namngivna kontaktpersoner
  • Introduktion inklusive nulägesanalys
  • Strategimöte och utformande av en vald strategi
  • Rekommenderad 1–2 års-plan
  • Kontinuerlig dialog och möten med nyckelpersoner
  • De samtal och möten som krävs för att initiera planerna

  +

  • Budget och kostnadsanalys
  • Inköps- och avtalsstöd

  +

  • Ytterligare strategi, exempelvis sourcing eller säkerhet
  • Löpande beställarkompetens – kontakt med leverantörer och intern kontaktperson
  • Introduktion agilt arbetssätt i produktutveckling och ledarskap
  • Kompetenskartläggning
  • Tillgång till experter inom utvalda områden
  • Exekvering av projekt och effektiviseringsarbete
  Pris: 70 000 kr/månad (minimum 6 månader)

Har du frågor om CIOaaS?

Våra konsulttjänster

​Agil Coaching

Aliby har stor erfarenhet av agila metoder och agil transformation. Vi har hjälpt ett antal olika organisationer att implementera samt förbättra sitt agila arbetssätt.

Läs mer om Agil coaching

Projektledning

Projektledning för Aliby handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen.

Läs mer om projektledning

Sourcing Management

Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.

Läs mer om Sourcing Management

CIO as a Service

CIO as a Service – Rådgivning och beställarkompetens som tjänst. Ett skräddarsytt erbjudande inom IT och ledning.

Läs mer om CIOaaS

Interim ledare

I samband med t.ex. omorganisationer, föräldraledighet eller en större förändring uppstår ofta behov av en interim ledare.

Läs mer om interim ledare

Employer Branding

När du behöver hjälp med att attrahera nyckelkompetens och nå ut med ditt varumärke som arbetsgivare.

Läs mer om Employer Branding

AI och Analytics

Få hjälp av konsulter som kan leda AI och Dataanalytics

Läs mer om AI och Analytics

Arkitekter

Verksamhetsarkitekter och Lösningsarkitekter. Rätt arkitekt säkerställer flexibilitet och skalbarhet.

Läs mer om Arkitekter

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra konsulter väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

RTE Konsult

RTE Konsult

Henriks uppdrag var att i rollen som RTE driva det agila releasetåget vidare och...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Uppdraget består i att som beställare av IT-drifttjänster säkerställa dessa mot Papyrus...

läs mer
Konfidentiell

Konfidentiell

I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric...

läs mer