Start / Employer Branding / Definition av Employer Branding

Vad är Employer Branding?

Aliby hjälper dig navigera

Nästa sektion

Employer Branding enligt Aliby

Som inom alla skolor finns det många definitioner, åsikter och tankar kring vad en strategi innebär. Därför vill vi ge Alibys definition av hur vi ser på Employer Branding:

”Employer Branding är organisationens förmåga att attrahera nya talanger med hjälp av befintliga talanger. Att skapa ett forum där medarbetarna tar rollen som budbärare, ambassadör och mediekanal. Där alla är en talangmagnet.
Employer Branding är alltid dubbelriktat; genom internt engagemang och medarbetarnas vilja att rekommendera sin arbetsgivare läggs grunden för att enklare kunna attrahera och rekrytera ny kompetens.”

Den dubbelriktade betoningen är viktig för oss då vi alltid sätter din medarbetare i fokus. Utan att veta vad dina medarbetare faktiskt tycker om ditt bolag och dig som arbetsgivare. På så sätt så identifierar vi också dina ambassadörer, men också en och annan kritiker – något som är väldigt viktigt för att bygga det autentiska kring ditt varumärke som arbetsgivare – ditt employer brand.

Har du frågor om Employer Branding?

Våra tjänster

Interimkonsulter Employer Branding 

Behöver du hjälp kort- eller långsiktigt men har inte behovet av att anställa? Läs mer om våra interimlösningar inom EB. 

Läs mer om interimkonsulter

Employer Branding as a service (EBaaS) 

Behöver du stöttning i er Employer Branding-strategi, din karriärsida eller någon som du kan bolla och rådfråga om EB?

Läs mer om vår EBaaS. 

Strategi och kommunikation

Aliby kan hjälpa dig med strategierna och kommunikationen för att attrahera, behålla och rekrytera morgondagens stjärnor. 

Läs mer om strategi och kommunikation

 

Content: Skapa relevant innehåll

Om du behöver hjälp med att skapa innehåll för din karriärsida, för att engagera dina medarbetare eller för att få skärpa i dina sociala medier så kan Aliby hjälpa dig med både film och foto. 

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra konsulter väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

RTE Konsult

RTE Konsult

Henriks uppdrag var att i rollen som RTE driva det agila releasetåget vidare och...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Uppdraget består i att som beställare av IT-drifttjänster säkerställa dessa mot Papyrus...

läs mer
Konfidentiell

Konfidentiell

I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric...

läs mer