Start / Employer Branding / Definition av Employer Branding

Vad är Employer Branding?

Aliby hjälper dig navigera

Nästa sektion

Employer Branding enligt Aliby

Som inom alla skolor finns det många definitioner, åsikter och tankar kring vad en strategi innebär. Därför vill vi ge Alibys definition av hur vi ser på Employer Branding:

”Employer Branding är organisationens förmåga att attrahera nya talanger med hjälp av befintliga talanger. Att skapa ett forum där medarbetarna tar rollen som budbärare, ambassadör och mediekanal. Där alla är en talangmagnet.

Employer Branding är alltid dubbelriktat; genom internt engagemang och medarbetarnas vilja att rekommendera sin arbetsgivare läggs grunden för att enklare kunna attrahera och rekrytera ny kompetens.”

Den dubbelriktade betoningen är viktig för oss då vi alltid sätter din medarbetare i fokus. Utan att veta vad dina medarbetare faktiskt tycker om ditt bolag och dig som arbetsgivare. På så sätt så identifierar vi också dina ambassadörer, men också en och annan kritiker – något som är väldigt viktigt för att bygga det autentiska kring ditt varumärke som arbetsgivare – ditt employer brand.

Våra konsulttjänster inom Employer Branding

Interim Management Employer Branding

Aliby’s konsulter har stor erfarenhet av att bygga, utveckla och effektivisera organisationers arbete inom Employer Branding. Hur vill du jobba inifrån och ut och attrahera och rekrytera morgondagens talanger?

EB Specialister

Hur bli en ”talangmagnet” och attrahera rätt kompetens? Vilka kanaler ska du använda, och hur bygger man en riktigt bra karriärsida? Aliby vet. Kontakta oss för att prata mer om ert varumärke som arbetsgivare.

Film och foto och sociala medier

Hur kan du levandegöra den fina kulturen ni har för att attrahera ny kompetens? Aliby kan hjälpa dig med både film och foto med fokus på att lyfta fram dina befintliga medarbetare. Dessutom kan vi hjälpa er med kanalval i sociala medier, och hitta hem i rätt tonalitet. 

Verktyg och system

Det finns många bra verktyg som underlättar hela medarbetarresan, allt från kandidatupplevelse och digitala anställningsavtal och rekryteringssystem. Men vad är rätt för er? Aliby kan hjälpa dig att navigera fram till rätt alternativ.

Nå nästa nivå inom talangförsörjning

Alibys konsulter inom Talent Acquisition och Employer Branding kan hjälpa dig och ditt företag i en interimlösning eller i ett längre projekt, t. ex. att bygga upp en egen TA-organisation.

Vi har alltid möjligheten att skräddarsy våra kunskaper inom detta specialistområde för just ditt behov. Låt oss träffas så pratar vi igenom era utmaningar.

Exempel på uppdrag vi kan genomföra är:

  • Utveckling av ditt företags Talent Acquisition
  • Uppbyggnad av organisation för Talent Acquisition (team, strategier, KPI:er, system)
  • Framtagande av EVP (Employee Value Proposition), ditt varumärkeslöfte som arbetsgivare och grunden i EB-kommunikationen

  • Aktivering av ditt Employer Brand med t. ex. genomlysning, strategier, målgruppsanalys och kanalval
  • Utveckling av sociala medier för talangförsörjning i form av strategier, metoder och tips för att nå rätt målgrupp som ni vill attrahera

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra konsulter väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

Interim IT-chef

Interim IT-chef

Uppdraget består i att som beställare av IT-drifttjänster säkerställa dessa mot Papyrus...

läs mer
Konfidentiell

Konfidentiell

I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric...

läs mer