Start / Rekrytering

Rekrytering

De kandidater som är rätt för våra kunders behov är få och de är sällan aktiva i sitt sökande.

Nästa sektion

Vår metod

Vi är alla eniga, att attrahera medarbetare till  digitala transformation är helt klart en utmaning.

För att säkerställa att marknadens mest lämpade kandidater kommer in i processen tillämpar vi search och headhunting som modell och vi har nätverken för det. 

Vi erbjuder tjänster som stärker organisationer i digital transformation. Ibland behövs en ledare, ibland en specialist, ibland behöver du rådgivning.

Kontakt oss gärna för mer information

VÅRT FOKUS

Kompetens inom digital transformation är vårt huvudspår. I det lägger vi specialister, såväl som ledare. Personer som förstår vad det innebär att driva utvecklingen i bolag som har sin grund i IT/ teknik och/eller är beroende av dito. 

Titlarna på de roller vi rekryterar varierar kraftigt och nedan ger vi ett par exempel på de vanligaste rekryteringarna vi genomför: 

  • Management & Styrelsemedlemmar
  • COO, CIO, CTO, CDO m.fl.
  • Produktägare, systemägare, systemförvaltare
  • Lösningsarkitekt, Dataarkitekt, verksamhetsarkitekt
  • Lead developers, designer/UX/UI
  • Projektledare, programledare
  • Agil Coach, Change Manager
  • Marketing automation manager, e-commerce specialist
  • Dataanalytiker, Data Scientist, BI, AI
  • QA, Testledare, Kravledare, IT-säkerhet

Kontakt oss gärna för mer information

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra kandidater väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.