Start / Rekrytering

Rekrytering

De kandidater som är rätt för våra kunders behov är få och de är sällan aktiva i sitt sökande.

Nästa sektion

Vårt fokus

För att säkerställa att marknadens mest lämpade kandidater kommer in i processen tillämpar vi search och headhunting som modell.

Som sagt IT Management är vårt huvudspår, i det lägger vi specialister, såväl som ledare, som förstår vad det innebär att driva utvecklingen i bolag som har sin grund i IT/ teknik och/eller är beroende av dito. Ofta uppstår dessa behov som en effekt av pågående digitalisering.

Vi vill helst inte låsa oss i specifika roller då det vi beskriver ovan kan kräva olika roller vid olika tillfällen, dock så redogör vi gärna för de vanligaste förekommande rollerna som våra kunder har efterfrågat den senaste tiden:

  • Management – från mellanchefer till CEO, COO, CIO, CTO, CDO m.fl.
  • Produktägare, systemägare, systemförvaltare, arkitekter
  • Systemutvecklare, lead developers, design/UX/UI
  • Projektledare, programledare och andra roller som uppstår i projektstyrda verksamheter
  • Marketing automation manager, e-commerce specialist
  • Dataanalytiker, Data Scientist, BI, AI
  • Agil Coach, Change Manager, QA, Testledare, Kravledare, IT-säkerhet

Kontakt oss gärna för mer information

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra kandidater väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

Midroc

Midroc

Beskrivning av case: Aliby har hjälpt Midroc att rekrytera två digitala...

läs mer
Cervera

Cervera

Beskrivning av case: Eric Mannheimer, Senior Rekryteringskonsult på Aliby, har...

läs mer
Green Cargo

Green Cargo

Beskrivning av case: Lars Ohlson, Senior Rekryteringskonsult på Aliby, har...

läs mer
Hoist Finance

Hoist Finance

”Vi anlitar Aliby löpande för rekrytering och organisationsrådgivning. Våra...

läs mer
Ellevio

Ellevio

Beskrivning av Case: Aliby har rekryterat en verksamhetsarkitekt med fokus...

läs mer
QBOX

QBOX

Aliby med Michaela Wahlberg i spetsen har under en längre tid rekryterat...

läs mer
Orango

Orango

”Samarbetet med Aliby har gett oss den acceleration i vår stockholmssatsning...

läs mer
SH Pension

SH Pension

”Vi anlitade Aliby och Lars för en second opinion vid en VD rekrytering. Lars...

läs mer
Ramirent

Ramirent

Beskrivning av case: Lars Ohlson, Partner Senior Rekryteringskonsult på Aliby,...

läs mer
Axstores IT

Axstores IT

Lars och Eric har hjälpt mig och Axstores IT att rekrytera både chefer och...

läs mer