Start / Rekrytering

Rekrytering

De kandidater som är rätt för våra kunders behov är få och de är sällan aktiva i sitt sökande.

Nästa sektion

Vår metod

Vi är alla eniga, att attrahera medarbetare inom IT och digitalisering är helt klart en utmaning. För att säkerställa att marknadens mest lämpade kandidater kommer in i processen tillämpar vi search och headhunting som modell och vi har nätverken för det. 

VÅRT FOKUS

Som sagt IT Management är vårt huvudspår, i det lägger vi specialister, såväl som ledare, som förstår vad det innebär att driva utvecklingen i bolag som har sin grund i IT/ teknik och/eller är beroende av dito. Ofta uppstår dessa behov som en effekt av pågående digitalisering.

Vi vill helst inte låsa oss i specifika roller då det vi beskriver ovan kan kräva olika roller vid olika tillfällen, dock så redogör vi gärna för de vanligaste förekommande rollerna som våra kunder har efterfrågat den senaste tiden:

  • Management – från mellanchefer till CEO, COO, CIO, CTO, CDO m.fl.
  • Produktägare, systemägare, systemförvaltare, arkitekter
  • Systemutvecklare, lead developers, design/UX/UI
  • Projektledare, programledare och andra roller som uppstår i projektstyrda verksamheter
  • Marketing automation manager, e-commerce specialist
  • Dataanalytiker, Data Scientist, BI, AI
  • Agil Coach, Change Manager, QA, Testledare, Kravledare, IT-säkerhet

Kontakt oss gärna för mer information

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra kandidater väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.