Start / Rekrytering & People Management / Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning

Aliby genomför kompetensinventering och kartläggning. Vi säkerställer vilken kompetens ni har och vilket kompetensgap som finns.

Uppdraget inleds med en noggrann förstudie/ Workshop där ansvariga ledare och relevanta kollegor är med.

 

Syfte med en Workshop  är:

 

  • Skapa förståelse för varför kompetensinventering görs.
  • Vilka är berörda?
  • Ge en vy över nu- och nyläge, strategiskt och organisatoriskt.

Sammanfattning av ovan ligger till grund för själva kompetensinventeringen.

 

Exempel på genomförade:

 

Steg 1. Intervjuer och tester

1. Identifierade medarbetare /konsulter intervjuas och testas. Inkludera så många som möjligt.

2. Återkoppling av test sker individuellt till medarbetare /konsulter

3. Sammanställning av ovan

4. Framtagande av GAP kopplat till Kundens framtida behov.

Syftet med intervjuerna är att bedöma vilka kompetenser och färdigheter som finns och hur man vill utvecklas som person. I intervjuerna kommer vi även fånga upp personernas syn på Midrco och de förändringar som sker.

 

Steg 2. Återrapportering och rekommendationer

1. Presentation av vår samlade bild av er befintliga kompetens och inställning till arbete

2. Presentation av GAP och Kundens behov framåt

Detta steg sker med samma personer som var med i första workshop och efter vår presentation diskuterar vi öppet hur vi kan gå vidare med underlaget.

Tips: Inkludera även eventuella konsulter. Dessa sitter på en kunskap och insyn som kan ge otroligt mycket, även om det inte är ni som ansvarar för deras kompetensutveckling så ser de sånt ni kanske missar. Man behöver inte testa konsulter men intervjua dom.

Ta fram en modell där medarbetare enkelt och löpande kan identifiera och dokumentera själva- få kompetenskartläggning till ett löpande arbete och koppla ALLTID ihop det med bolagets planer och strategier.

Läs även om vårt arbete och tips kring specialistrekrytering, eller ta del av tips och tricks vid rekrytering.

Har du frågor om rekrytering?

eric-mannheimer Aliby

Eric Mannheimer
0706-296808
eric.mannheimer@aliby.se