Start / Agil inspiration / Utbildningar

Utbildningar

Agilt och Scrum – grundkurs 2 dagar​

Detta är en grundkurs och en mycket bra start för att komma igång med ett agilt arbetssätt. Den vänder sig till er som vill veta vad agilt är och hur Scrum fungerar. Denna kurs är en väldigt bra start för alla de som skall arbeta i agila projekt.

Agilt och Scrum – grundkurs 2 dagar
PO rollen – fördjupning 1 dag

PO rollen – fördjupning 2 dagar​

Detta är en fördjupning för dig som arbetar eller skall börja arbeta som Product Owner. Du vet redan vad agilt är och hur Scrum fungerar och vill fördjupa dig i din roll som PO. Här kommer du få många bra tips kring Prioritering, Backlog, Roadmap, Personas etc. Allt för att bli en så vass PO som möjligt.

Scrum Master rollen – fördjupning 2 dagar

Detta är fördjupning för dig som arbetar som Scrum Master. Du vet redan vad agilt är och hur Scrum fungerar och vill fördjupa dig i din roll som Scrum Master. Här kommer du få många bra tips kring hur du kan förbättra de agila ceremonierna samt skapa bra laganda i dit team. Allt för att  bli en så vass Scrum Master som möjligt.

Scrum Master rollen – fördjupning 1 dag

Leading SAFe- officiell certifieringsutbildning från Scaled Agile. 3 dagar

Leading SAFe riktar sig till ledarna i en organisation, men är den bästa utbildningen för att förstå vad SAFe handlar om.

Vad får man lära sig
– Bättre förståelse för vad SAFe innebär.
– Översikt över ramverket
– Vad som krävs av ledarna i en lean-agil organisation samt vid en agil transformation till business agility med SAFe
– Hur vi samverkar i hela företaget för att uppnå business agility och leverera värde
– Hur vi med kunden i centrum använder design thinking för att förstå kundens behov
– Vad en lean portföljhantering är och hur den kan användas vid storskalig agil produktutveckling

Upplägg
Utbildningen kommer ske i klassrum och är en blandning av presentationer, diskussioner och olika slags gruppövningar. Vi använder oss av samarbetsverktyg som stödjer alla utbildningsmomenten. Denna utbildning går under tre heldagar på plats hos Aliby.

Certifiering
Efter genomförd utbildning finns möjlighet att ta certifieringen SAFe Agilist, SA. Ett provtillfälle ingår i utbildningen.

För mer information om Leading SAFe ,se officiell kursbeskrivning:

Leading SAFe | Scaled Agile Framework | Scaled Agile

Har du frågor om utbildningar?