Start / Konsulttjänster / Projektledning

Projektledning

Står din organisation inför ett eller flera förändringsprojekt? Aliby hjälper er med de tidiga stegen, utförande och avslut.

Nästa sektion

Vårt fokus

Projektledning för Aliby handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen. I tid, med rätt prioriteringar och till rätt kostnader.

Våra projektledare på Aliby behärskar de vanligaste projektmetodikerna och ramverken för att kunna verka både i rådgivning i eventuella val samt att självfallet också anpassa oss till redan etablerade processer. Vi ser med sunt förnuft, backat med lång erfarenhet på business case såväl som riskhantering, och alltid med kundens fokus på vad som ska uppnås.

Exempel på vad Aliby kan hjälpa er med inom området är:

  • Förstudie, riskanalys, kravanalys, business case
  • Projektledning, rätt person eller team för att leda projektet till uppsatta mål
  • Programledning, processer och verktyg för att underlätta projektportföljen
  • Styrgruppsarbete, extern rådgivning och erfarenhet i ert projekt

Uppdrag

Stor internationellt företag inom Tillverkningsindustrin
Vår konsult i detta uppdrag agerar beställare i ett Sourcing-projekt där man flyttar Service-desk, AO (Application Operations) samt 2nd och 3rd-line från en AM leverantör till en annan för en mycket verksamhetskritisk lösning.

Lösning: Implementera en mjukvara för att snabbt kunna provisionera testmiljöer vid behov och att snabbt kunna avveckla densamma för att hålla nere kostnader för testmiljöer.

Vår konsult var huvudprojektledare från kundens sida gentemot implementeringspartner och mjukvaruleverantör.

Uppdraget omfattade allt ifrån Business Case, till upphandling och förhandling samt avtalsarbete för att möjliggöra implementering av system och tillhörande förändringsledning i kundens komplexa miljö.

Våra konsulttjänster

Interim ledare

I samband med t.ex. omorganisationer, föräldraledighet eller en större förändring uppstår ofta behov av en interim ledare.

Läs mer om interim ledare.

CIOaaS

CIO as a Service – Rådgivning och expertkompetens samt rapporter till ledningsgrupper inom valda områden.

Läs mer om CIOaaS.

Sourcing Management

Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.

Läs mer om sourcing management.

Associerade konsulter

Associerade konsulter, vårt expertnätverk – ett utvalt nätverk av frilansande konsulter.

Läs mer om associerade konsulter.

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi kommer förstår både matchning och organisation. Våra konsulter väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

Konfidentiell

Konfidentiell

I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en...

läs mer
United Spaces

United Spaces

Aliby fick i uppdrag av United Spaces att analysera nuläget och rekommendera en roadmap...

läs mer
Apoex

Apoex

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric...

läs mer