Start / Rekrytering & People Management / Rekryteringsstrategi

Rekryteringsstrategi

När du som kund har svårt att rekrytera rätt kandidater för specifika områden kan det krävas ett arbete med er attraktion. Vi har erfarna konsulter som dagligen arbetar med att utveckla våra kunders attraktionskraft.

Aliby förse er med en starkare rekryteringsstrategi och bättre förutsättningar för att själva kunna attrahera rätt målgrupp enligt följande modell: Attrahera → Konvertera → Anställa → Förädla → Bibehålla

 

Här exemplifierar vi vårt arbete:

 

Kartläggning av ert employer brand och EVP sett till de specifika profiler Ni söker.

Målet är att tillhandahålla förslag på aktiviteter, relevanta verktyg, kanaler och content för att attrahera identifierad målgrupp och konvertera dem till kandidater.

För att nå framgång rekommenderar vi att involvera HR-, Marknad- och kommunikationsavdelningar.

Innehåll:

  • Kartläggning av USPar och analys av befintlig branding och skapande av content som också blir branding mot kandidatmarknaden
  • Framtagande av en kampanj med fräscht content, bilder (gärna rörlig media) från berörd avdelning som kan vara en film / intervju med era ledare eller specialister som bäddas in i annonsen och sprids  på Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter via målgruppstyrd annonsering för att komplettera och effektivisera searchinsatsen.
  • Framtagande av kravprofiler, annonser, pitchar och en projektplan där intressenter binds upp

Tillvägagångssätt:

  • Intervjuer med ansvariga ledare och berörda kollegor
  • Avslutande workshop för presentation av underlag samt föreslagna aktiviteter

 

Läs även om vårt arbete och tips kring specialistrekrytering, eller ta del av tips och tricks vid rekrytering.

 

 

 

Har du frågor om rekrytering?

eric-mannheimer Aliby

Eric Mannheimer
0706-296808
eric.mannheimer@aliby.se