Start / Employer Branding / Våra tjänster inom EB

Vårt tjänsteutbud inom Employer Branding

Vi hjälper dig att attrahera och rekrytera mer effektivt och för att nå dina affärsmål. 

Nästa sektion

Alibys inriktning

Att nå ut till rätt kandidater blir allt viktigare för företag och organisationer. Många vet redan om det men saknar hur man kan göra det. Aliby erbjuder expertkompetens inom Employer Branding med 15 års erfarenhet av hur du strategiskt kan arbeta med ditt varumärke som arbetsgivare – ditt Employer Brand. Det kan handla om att nå ut till en specifik kompetensmålgrupp, att bygga en större varumärkeskännedom eller att öka engagemanget och bygga stolthet inom din egen organisation.

Det interna engagemanget och den externa kommunikationen går hand-i-hand när det gäller Employer Branding och målet med ditt strategiska arbete är tydligt redan från start: Om ingen vill jobba kvar hos dig, och ny kompetens inte vill komma till dig – hur ska du nå dina affärsmål? Alibys utgångspunkt och inriktning är därför lika tydlig: Employer Branding är affärskritiskt. Med våra insatser vill vi hjälpa dig att nå dina affärsmål.  

Har du frågor kring Employer Branding?

Våra tjänster 

Interimkonsulter Employer Branding 

Behöver du hjälp kort- eller långsiktigt men har inte behovet av att anställa? Läs mer om våra interimlösningar inom EB. 

Läs mer om interimkonsulter

Employer Branding as a service (EBaaS) 

Behöver du stöttning i er Employer Branding-strategi, din karriärsida eller någon som du kan bolla och rådfråga om EB?

Läs mer om vår EBaaS. 

Strategi och kommunikation

Aliby kan hjälpa dig med strategierna och kommunikationen för att attrahera, behålla och rekrytera morgondagens stjärnor. 

Läs mer om strategi och kommunikation

 

Content: Skapa relevant innehåll

Om du behöver hjälp med att skapa innehåll för din karriärsida, för att engagera dina medarbetare eller för att få skärpa i dina sociala medier så kan Aliby hjälpa dig med både film och foto. 

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra konsulter väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

RTE Konsult

RTE Konsult

Henriks uppdrag var att i rollen som RTE driva det agila releasetåget vidare och...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Uppdraget består i att som beställare av IT-drifttjänster säkerställa dessa mot Papyrus...

läs mer
Konfidentiell

Konfidentiell

I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric...

läs mer