Interimkonsulter

När du behöver anställa en ledare, interimt eller permanent.

Att anställa en ledare ställer andra krav på oss som leverantör och på dig som uppdragsgivare.

Det stora skillnaderna ligger i momenten:

Behovsanalys. Att förstå var bolaget har varit, var det står idag och var det är på väg. Att ta del av era affärsstrategier och långsiktiga planer och övergripande ledarstruktur är helt avgörande för att förstå vem som bäst passar just er.

Kvalitetssäkran: I interimstillsättningar arbetar vi mer aktivt med referenser och tester, tester görs tidigt i processen för att dels sålla bort men även säkerställa vad vi ska fokusera mer på under processen.

Bakgrundskontroll: Vi samarbetar med Valida och säkerställer att rätt nivå på bakgrundskontroll ligger till grund för anställning. Vi tittar bla på:

CV-granskning

Social mediaaktivitet

Betygsverifiering

Riskutsatthet etc

 

Referenser

Head of E-commerce Cervera

Head of Infrastructe – Mc Donalds

VD- 21:st Century

VD- SI Consulting

 

Läs även om vårt arbete och tips kring specialistrekrytering, eller ta del av tips och tricks vid rekrytering.

Har du frågor om rekrytering?

eric-mannheimer Aliby

Eric Mannheimer
0706-296808
eric.mannheimer@aliby.se