Start / Konsulttjänster / Sourcing Management

Sourcing Management

Aliby erbjuder stöd för alla delar i en affär där IT och digitalisering på något sätt ska köpas in och hanteras.

Nästa sektion

Vårt fokus

Vare sig det rör sig om traditionell outsourcing, inköp av molntjänster eller hantering av flera olika leverantörer kan Alibys modell användas steg för steg eller inom utvalda områden beroende på var i processen er organisation befinner sig.

Tjänsterna är baserade på flera års erfarenhet av arbete både i privat och offentlig sektor samt iakttagelser inom branschen i sin helhet. Alibys medarbetare hänger med i trenderna och förstår att hantera de utmaningar och möjligheter som kunderna ställs inför. Aliby anser att outsourcing-strategin måste gå som en röd tråd genom alla processer och följa avtalets livscykel, dvs. strategin för IT och sourcing måste genomsyra hela inköpsprocessen och följa vidare hantering av tjänster, från idé och initiativ till avtal och framtida leverans.

Vi vill utmana rådande synsätt på utvecklingen av affärsmodeller och förespråkar mer innovativa varianter baserade på incitament och resultat – både gällande upphandlingsprojekt och outsourcingaffärer.

Upphandlingsstöd eller upphandlingskonsult?

Upphandlingsstöd kan hjälpa till med att genomföra en hel upphandling eller genom att agera som rådgivare i de moment ni inte har råd att lämna åt slumpen.

Nedan följer en rad exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Ta fram vision, strategi och mål för vad som ska köpas och hur, vad som ska levereras och varför.
 • Skapa upphandlingsplan
 • Genomföra nuläges- och gapanalys
 • Genomföra riskanalys
 • Driva processen framåt (både internt och externt)
 • Dokumentera och sammanställa upphandlingsunderlag
 • Tillföra marknadskännedom
 • Förbereda och dokumentera möten och workshops
 • Genomföra utvärderingar
 • Dokumentera för- och nackdelar och återkoppla internt och externt
 • Bistå i avtalsförhandlingar
 • Ge professionell återkoppling till parter som inte vann upphandlingen
 • Bistå med stöd/beställarkompetens i leveransläge efter färdigt avtal

Vår modell

Genom vår modell kan vi med erfarenhet och strukturkapital stiga in var som helst i en upphandling, inköpsprocess eller under avtalstiden med projektledning, rådgivning eller hjälp med praktiska insatser.

 • Nuläge – Nulägesanalys
 • Förstudie – Önskat  läge, kravställning
 • Upphandling – Förfrågningsunderlag, sammanställning, kommunikation, koordinering
 • Avtal – Avtalsgranskning, utvärdering och förhandling
 • Införande – Överlämning och förändringsprojekt för att etablera överenskommen lösning
 • Ledning och styrning – Efterlevnad och styrning av tjänster och leverantörer
 • Avveckling – Assistans vid avveckling eller upphörande av avtal

Har du frågor om Sourcing Management?

Våra konsulttjänster

​Agil Coaching

Aliby har stor erfarenhet av agila metoder och agil transformation. Vi har hjälpt ett antal olika organisationer att implementera samt förbättra sitt agila arbetssätt.

Läs mer om Agil coaching

Projektledning

Projektledning för Aliby handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen.

Läs mer om projektledning

Sourcing Management

Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.

Läs mer om Sourcing Management

CIO as a Service

CIO as a Service – Rådgivning och beställarkompetens som tjänst. Ett skräddarsytt erbjudande inom IT och ledning.

Läs mer om CIOaaS

Interim ledare

I samband med t.ex. omorganisationer, föräldraledighet eller en större förändring uppstår ofta behov av en interim ledare.

Läs mer om interim ledare

Employer Branding

När du behöver hjälp med att attrahera nyckelkompetens och nå ut med ditt varumärke som arbetsgivare.

Läs mer om Employer Branding

AI och Analytics

Få hjälp av konsulter som kan leda AI och Dataanalytics

Läs mer om AI och Analytics

Arkitekter

Verksamhetsarkitekter och Lösningsarkitekter. Rätt arkitekt säkerställer flexibilitet och skalbarhet.

Läs mer om Arkitekter

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra konsulter väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

RTE Konsult

RTE Konsult

Henriks uppdrag var att i rollen som RTE driva det agila releasetåget vidare och...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Uppdraget består i att som beställare av IT-drifttjänster säkerställa dessa mot Papyrus...

läs mer
Konfidentiell

Konfidentiell

I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric...

läs mer