Start / Rekrytering & People Management / Rekrytering, Search & Headhunting

Rekrytering, Search & Headhunting

När du behöver anställa en specialist eller ledare anpassar vi vår Searchmetod efter ditt unika behov.

De kandidater som är rätt för våra kunders behov är få och de är sällan aktiva i sitt sökande, varpå vi tror på Search och headhunting som metod.

Att anställa för digital transformation är vår vardag och vi guidar våra kunder och kandidater tryggt genom processen.

Aliby rekrytering

 

Process, metod och kvalitet

Med 50 års samlad erfarenhet har vi tydliga processer i grunden. Processer som fokuserar på kvalitet, spårbarhet och uppföljning.

Det mest centrala i alla rekryteringsprocesser är människan. Med det sagt är vi agila i våra processer beroende på vem vi söker, vem vi arbetar med och hur man tillsammans vill nå framgång.

Läs även om vårt arbete och våra tips kring chefsrekrytering här.

 

Hur hittar man rätt kandidat?

De kandidater som är rätt för våra kunders behov är få och de är sällan aktiva i sitt sökande. För att säkerställa att marknadens mest lämpade kandidater kommer in i processen tillämpar vi search som modell och vid behov även headhunting.

Vi kartlägger marknaden och aktiverar de nätverk som krävs för respektive tjänst. Vi nyttjar målstyrd annonsering när så krävs och i andra fall går vi helt under radarn när det är mer lämpligt.

Vi följer tydliga processer, håller en hög grad av kommunikation och är transparenta mot alla inblandade. Vi arbetar med kvalitetssäkrade och certifierade tester som anpassas till kundens behov.

Vi utmanar kunder och kandidater och nyttjar vår samlade erfarenhet för att nå i mål på rätt sätt med bästa möjliga resultat.

 

Våra tester

Vi är certifierade i och arbetar med UPP tester som företaget Psykologisk Metod AB utvecklat specifikt för den svenska marknaden. UPP är personlighet- och begåvningstest med korrektion för skönmålning och har en mycket hög validitet.

Här kan du läsa mer om UPP

 

5 tips för en lyckad rekrytering

Vi har försökt att enas om vad som egentligen ligger till grund för en lyckad rekrytering. Oavsett om man som företag anlitar konsulter eller gör jobbet själv så finns det ett par givna parametrar som skapar framgång. Det finns så klart ingen garanti för en lyckad rekrytering då det handlar om människor, men visst kan man bättra på oddsen rejält:

1. Säkerställ varför ni rekryterar en chef eller specialist

Det händer att man spontant och lite panikartat vill ersätta en nyckelperson som slutar. Risken här att man försöker kopiera en person vilket i sig är omöjligt, tänk istället efter vad ni verkligen behöver och involvera andra som jobbat med personen i fråga. Ofta kommer man då fram till att man bör tweeka sina krav.

2. Kravprofil/arbetsbeskrivning

Tänk verkligen igenom vad personen ska och behöver göra och ta en rejäl funderar på om allt verkligen är rimligt. Ofta när vi kommer till en kund så är det mer av en önskelista än en kravprofil.

3. Ert varumärke som arbetsgivare

Uppfattar ni själva och kandidatmarknaden ert varumärke på samma sätt, det som sammanfattas som Employer Branding? Här finns ofta en diskrepens givet hur snabbt omvärlden rör sig. Se ert rekryteringsarbete som en möjlighet att fånga marknadens syn på er och branschen och ta till er. Läs gärna mer om vad Aliby kan stötta med inom Employer Branding.  

4. Skapa en tydlig rekryteringsprocess

Vem gör vad och i vilket steg. Förankra denna med alla kandidater OCH med de från er som ingår i processen. Alla har mycket att göra men att låta en kandidat vänta flera veckor på att en chef ska få luft är farligt. “Managera” förväntningar helt enkelt.

5. Sist men inte minst – ÅTERKOPPLING

Var snabb och noggrann. Alla vill veta vad som händer.  Särskilt i en jobb-bytar-process. Även om ni gör massor av rekryteringar årligen så är troligen kandidaten inte i processer så ofta. Det är stora beslut och snabb och tydlig återkoppling vinner man alltid på.

Och du, det är kanske inte alltid är så att det är en rekrytering man ska genomföra. Oavsett om det gäller chefsrekrytering eller annan rekrytering. Läs gärna mitt inlägg om att ANLITA EN KONSULT OCH HA ALIB(I)Y  som bla innehåller 10 tips till just konsultköpare.

Lycka till med era rekryteringar!

 

Har du frågor om rekrytering?

eric-mannheimer Aliby

Eric Mannheimer
0706-296808
eric.mannheimer@aliby.se