Start / Konsulttjänster / Interim ledare

Interim ledare

Ska du hyra in eller annställa en chef?

Nästa sektion

Vårt fokus

I samband med exempelvis omorganisationer, föräldraledighet eller en större förändring uppstår ofta behov av en interim ledare som tex. CIO, CTO, förvaltningsledare Operations manager etc.

Ska du hyra in en chef eller anställa en chef? Frågeställningen kring själva behovsbilden är som i vilket projekt som helst avgörande för resultatet.

Att ta in en interim ledare för en roll som exempelvis CEO, CIO, CTO eller annan ledarroll kan vara ett suveränt drag, om du är säker på varför du gör det.

Alibys organisations och tjänster inom konsult och rekrytering gör oss till opartiska rådgivare på området. När vi får frågan om att ta in en interim ledare så är det oerhört centralt att bena ut var kunden kommer ifrån, var man som företag står i dag och vart man är på väg, det vill säga vad och hur vill man att en interim ledare ska förflytta och till vad?

Vilka krav kommer man ha på en interim ledare och vilket mandat har hen. Skiljer sig detta från om det hade varit en anställd chef och i så fall varför?

Ställer du inte rätt frågor så får du inte rätt svar. Får du inte rätt svar så kommer du inte få rätt kravbild och har du inte rätt kravbild så är sannolikheten att projektet och/eller rekryteringen kommer att haverera och alla inblandade tappar tid, pengar och trust till varandra.

Vi erbjuder rekryterings- och konsulttjänster för att lösa ert behov av ledare.

Våra konsulttjänster

CIOaaS

CIO as a Service – Rådgivning och expertkompetens samt rapporter till ledningsgrupper inom valda områden.

Läs mer om CIOaaS.

Projektledning

Projektledning för Aliby handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen.

Läs mer om projekledning.

Sourcing Management

Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.

Läs mer om sourcing management.

Associerade konsulter

Associerade konsulter, vårt expertnätverk – ett utvalt nätverk av frilansande konsulter.

Läs mer om associerade konsulter.

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi kommer förstår både matchning och organisation. Våra konsulter väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

Konfidentiell

Konfidentiell

I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en...

läs mer
United Spaces

United Spaces

Aliby fick i uppdrag av United Spaces att analysera nuläget och rekommendera en roadmap...

läs mer
Apoex

Apoex

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric...

läs mer