Tjänster

Rekrytering

De kandidater som är rätt för våra kunders behov är få och de är sällan aktiva i sitt sökande. För att säkerställa att marknadens mest lämpade kandidater kommer in i processen tillämpar vi search och headhunting som modell.

Vi kartlägger marknaden och aktiverar de nätverk som krävs för respektive tjänst.

Vi följer tydliga processer, håller en hög grad av kommunikation och är transparenta mot alla inblandade. Vi arbetar med kvalitetssäkrade och certifierade tester som anpassas till kundens behov.

Vi utmanar kunder och kandidater och nyttjar vår samlade erfarenhet för att nå i mål på rätt sätt med bästa möjliga resultat.

 

Vårt fokus

Som sagt IT Management är vårt huvudspår, i det lägger vi specialister såväl som ledare som förstår vad det innebär att driva utvecklingen i bolag som har sin grund i IT/ teknik och/eller är beroende av dito. Ofta uppstår dessa behov som en effekt av pågående digitalisering. Vi vill helst inte låsa oss i specifika roller då det jag beskriver ovan kan kräva olika roller vid olika tillfällen, dock så redogör jag gärna för de vanligaste förekommande rollerna som våra kunder har efterfrågat den senaste tiden:

  • Produktägare, systemägare, systemförvaltare, arkitekter
  • Systemutvecklare, lead developers, design/UX/UI
  • Projektledare, programledare och andra roller som uppstår i projektstyrda verksamheter
  • Marketing automation manager, e-commerce specialist
  • Dataanalytiker, Data Scientist, BI, AI
  • Agil coach, change manager, management (från mellanchefer till CEO, COO, CIO, CTO, CDO mfl)
  • QA, testledare, kravledare, IT-säkerhet

Vill du veta mer kontakta gärna Eric Mannheimer på eric.mannheimer@aliby.se alt +46 706 29 68 08