Tjänster

Konsulttjänster

 

När våra kunders behov är nu, och inte sen, har vi möjlighet att tillsätta konsulter inom ramen för valda kompetensområden.

Vi arbetar med egna medarbetare och Associerade konsulter – ett utvalt nätverk av frilansande konsulter. Duktiga konsulter som har valt att vara fria. Genom vår höga närvaro på marknaden skapar vi möjligheter de själva ej kan skapa och de blir också en del av Alibys nätverk av Associerade konsulter.

Associerade konsulter är kvalitetssäkrade av Aliby och har genomgått en komprimerad version av vår rekryteringsprocess. Vår målsättning är att presentera kandidater inom 48 timmar och vi är alltid transparenta.

Vi hjälper såklart också ofta våra kunder med en konsult parallellt med att vi rekryterar den långsiktiga lösningen.

 

Våra konsulttjänster

Interimslösningar – I samband med exempelvis omorganisationer, föräldraledighet eller en större förändring uppstår ofta behov av en interim ledare som tex. CIO, CTO, förvaltningsledare Operations manager etc.

Projekt-, program och PMO – Projektledning för Aliby handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen. I tid, med rätt prioriteringar och till rätt kostnader.

Sourcing Management – Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.

CIOaaS – CIO as a Service – Rådgivning och expertkompetens samt rapporter till ledningsgrupper inom valda områden.

Associerade konsulter – Associerade konsulter, vårt expertnätverk – ett utvalt nätverk av frilansande konsulter.