Specialistkompetens – Associerade konsulter

När våra kunders behov är nu, och inte sen, har vi möjlighet att tillsätta konsulter inom ramen för valda kompetensområden.

Vi arbetar med egna medarbetare och Associerade konsulter – ett utvalt nätverk av frilansande konsulter. Duktiga konsulter som har valt att vara fria. Genom vår höga närvaro på marknaden skapar vi möjligheter de själva ej kan skapa och de blir också en del av Alibys nätverk av Associerade konsulter. Genom nätverket får de en friare anställningsform i sitt samarbete med oss. De avropar och kan ta del av samma förmåner som våra egna medarbetare och kan välja själva till vilka nivåer.

Associerade konsulter är kvalitetssäkrade av Aliby och har genomgått en komprimerad version av vår rekryteringsprocess. Vår målsättning är att presentera kandidater inom 48 timmar och vi är alltid transparenta.

Vi hjälper såklart också ofta våra kunder med en konsult parallellt med att vi rekryterar den långsiktiga lösningen.