Sourcing Management

Sourcing Management är vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras. Vare sig det rör sig om traditionell outsourcing, inköp av molntjänster eller hantering av flera olika leverantörer kan vår modell användas steg för steg eller som utvalda delar beroende var i processen er organisation befinner sig.

Tjänsterna är baserade på flera års erfarenhet av arbete både i privat och offentlig sektor och våra iakttagelser i branschen i sin helhet. Vi hänger med i trenderna och förstår att hantera de utmaningar och möjligheter det innebär för våra kunder. De områden vi anser är nödvändiga i en inköpsprocess och vidare hantering av tjänster rör sig från idé och initiativ till avtal och framtida leverans där strategin går som en röd tråd genom alla processer och avtalets livscykel.

Vår modell

Genom vår modell kan vi med erfarenhet och strukturkapital stiga in var som helst i en upphandling, inköpsprocess eller under avtalstiden med projektledning, rådgivning eller hjälp med praktiska insatser.

  • Nuläge – Nuläges och behovsanalys
  • Avtal – Kravställning, upphandling av tjänster, avtalsgranskning och förhandling
  • Införande – Överlämning och förändringsprojekt för att etablera överenskommen lösning
  • Ledning och styrning – Efterlevnad och styrning av tjänster och leverantörer
  • Avveckling – Assistans vid avveckling eller upphörande av avtal

 

 

 

Relaterade uppdrag

 

 

 

 

Med Aliby fick vi tillgång till ledande kompetens inom IT, upphandling och avtalsstrategi. Tillsammans med Aliby har vi fått fram ett avtal med en driftleverantör som ger oss den trygghet och stabilitet vi behöver för våra system och tjänster. Avtalet innebär en win-win situation för alla parter vilket ger de incitament som behövs för att åstadkomma proaktivitet och kostnadseffektivitet över tid. Läs mer

 

Relaterade tjänster

Projekt-, program och PMO – Projektledning för Aliby handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen. I tid, med rätt prioriteringar och till rätt kostnader.

CIOaaS – CIO as a Service – Rådgivning och expertkompetens samt rapporter till ledningsgrupper inom valda områden.