Start / Rekrytering & People Management / Talent Acquisition och Employer branding

Talent Acquisition och Employer Branding

När du som kund har svårt att rekrytera rätt kandidater för specifika områden kan det krävas ett arbete med er attraktion. Vi har erfarna konsulter som dagligen arbetar med att utveckla våra kunders attraktionskraft.

Aliby förser er med en starkare rekryteringsstrategi och bättre förutsättningar för att själva kunna attrahera rätt målgrupp enligt följande modell: Attrahera → Konvertera → Anställa → Förädla → Bibehålla

Här exemplifierar vi vårt arbete:

Kartläggning av ert employer brand och EVP sett till de specifika profiler Ni söker.

Målet är att tillhandahålla förslag på aktiviteter, relevanta verktyg, kanaler och content för att attrahera identifierad målgrupp och konvertera dem till kandidater.

För att nå framgång rekommenderar vi att involvera HR-, Marknad- och kommunikationsavdelningar.

Aliby

Innehåll:

  • Kartläggning av USPar och analys av befintlig branding och skapande av content som också blir branding mot kandidatmarknaden
  • Framtagande av en kampanj med fräscht content, bilder (gärna rörlig media) från berörd avdelning som kan vara en film / intervju med era ledare eller specialister som bäddas in i annonsen och sprids  på Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter via målgruppstyrd annonsering för att komplettera och effektivisera searchinsatsen.
  • Framtagande av kravprofiler, annonser, pitchar och en projektplan där intressenter binds upp

 

Tillvägagångssätt:

  • Intervjuer med ansvariga ledare och berörda kollegor
  • Avslutande workshop för presentation av underlag samt föreslagna aktiviteten.

 

 

Employer Branding

 

Aliby tillhandahålla er med förslag på aktiviteter, relevanta verktyg, kanaler och content för att kunna konvertera målgruppen till kandidater.

Aliby förser er med rätt förutsättningar att attrahera rätt målgrupp genom relevant content och aktiviteter, kunna konvertera målgruppen till kandidater och sedan bearbeta dem till ambassadörer för varumärket, enligt nedanstående modell:

Attrahera → Konvertera → Anställa → Förädla → Bibehålla

 

 

 

Här exemplifierar vi vårt arbete med employer branding:

Kartläggning av ert employer brand och EVP sett till de specifika profiler Ni söker.

Målet är att tillhandahålla förslag på aktiviteter, relevanta verktyg, kanaler och content för att attrahera identifierad målgrupp och konvertera dem till kandidater.

För att nå framgång rekommenderar vi att involvera HR-, Marknad- och kommunikationsavdelningar.

Innehåll:

  • Kartläggning av USPar och analys av befintlig branding och skapande av content som också blir branding mot kandidatmarknaden
  • Framtagande av en kampanj med fräscht content, bilder (gärna rörlig media) från berörd avdelning som kan vara en film / intervju med era ledare eller specialister som bäddas in i annonsen och prids på Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter via målgruppstyrd annonsering för att komplettera och effektivisera searchinsatsen.
  • Framtagande av kravprofiler, annonser, pitchar och en projektplan där intressenter binds upp

Tillvägagångssätt:

  • Intervjuer med ansvariga ledare och berörda kollegor
  • Avslutande workshop för presentation av underlag samt föreslagna aktiviteter

 

 

 

Läs även om vårt arbete och tips kring specialistrekrytering, eller ta del av tips och tricks vid rekrytering.

 

 

Har du frågor om rekrytering?