Roadmap för infrastruktur, upphandlingsstöd och avtalsstrategi

Aliby fick i uppdrag av United Spaces att analysera nuläget och rekommendera en roadmap för hur man skulle komma till rätta med infrastruktur och support avseende IT-tjänster, dels för företagets medarbetare men också för att skapa en tillförlitlig och säker plattform för United Spaces Co-workingkunder. Det fanns önskemål såväl som krav på innovativa lösningar som modern leverans på bland annat nätverk, governance, projekt, tillgänglighet, avtalsexit, och säkerhet.

”Med Aliby fick vi tillgång till ledande kompetens inom IT, upphandling och avtalsstrategi. Tillsammans med Aliby har vi fått fram ett avtal med en driftleverantör som ger oss den trygghet och stabilitet vi behöver för våra system och tjänster. Avtalet innebär en win-win situation för alla parter vilket ger de incitament som behövs för att åstadkomma proaktivitet och kostnadseffektivitet över tid. Med Aliby sänkte vi inte bara de fasta kostnaderna, vi ökade också kvaliteten och kundnöjdhet.”

Johan Fägerblad, COO United Spaces

Utmaning

Den stora tillväxt United Spaces haft under några år tillsammans med de planerade initiativen med bland annat fler mötes- och co-workingarenor har inneburit en ökande komplexitet i företagets IT-miljö och därmed ökade kostnader. Företaget behöver en modell och strategi för att hitta synergier samt enkelt etablera nya kontor avseende bland annat IT och ta fram rutiner och processer för att hantera förbättring och planering av leveransen. Detta tillsammans innebar att målbilden för önskad IT-miljö var odefinierad.

Lösning

Aliby har stor erfarenhet av IT-management, upphandling och rådgivning kring inköp av IT funktioner som tjänst. Vi fick i uppdrag av United Spaces att analysera nuläget och rekommendera en strategi för hur man på sikt skulle komma till rätta med IT-frågor och i synnerhet moderna och tillförlitliga tjäster. Analysen ledde till en upphandling där syftet var att hitta en leverantör som kunde tillgodose United Spaces strategiska mål, avseende bland annat skalbarhet, kostnadseffektivitet och kvalitet.

Resultat

Ett av flera mål med en helhetsleverantör av IT-drift, var att komma till rätta med säkerhet och tillgänglighet. Detta var förstås mycket viktigt eftersom United Spaces kärnverksamhet är att tillhandahålla en komplett co-workingtjänst där bland exempelvis Internet är ett av de mest grundläggande behoven hos medlemmarna. Genom att ha en IT-leverantör som arbetar aktivt med detta, underlättas andra verksamhetsprojekt där det ställs höga krav. För att hitta den mest optimala leverantören till United Spaces, ställdes självfallet också innovativa krav inom bland annat områdena servicedesk, governance, projekt, tillgänglighet och avtalsexit. Allt för att United Spaces ska kunna fokusera på kärnverksamheten och fortsätta växa med ökad kvalitet och kostnadskontroll.

Är du intresserad av liknande hjälp hör av dig till tobias.linder@aliby.se alt +46 73 074 68 75

Relaterade tjänster

Sourcing Management – Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.
CIOaaS – Cio as a Service – Rådgivning och expertkompetens samt rapporter till ledningsgrupper inom valda områden.