Henriks uppdrag var att i rollen som RTE driva det agila releasetåget vidare och förbättra det agila arbetssättet inom den avdelning som utvecklar mjukvara som hanterar ordrar för förarlösa truckar. Uppdraget innebar dels löpande operativt arbete med att driva det agila releasetåget, men också arbetet med processförbättringar och ökat samarbete. Tack vare de erfarenheter Henrik hade med sig in i uppdraget inspirerade han till förbättringsarbete och vidareutveckling av det agila arbetssättet.

Jag rekommenderar varmt Henrik till företag som driver förbättringsarbete.

– Kicki Dahlgren Hagstedt. Director R&D Software Development. Toyota Material Handling

Är du intresserad av liknande hjälp hör av dig till lina.melen@aliby.se alt +46 707 27 55 68