Rekrytering av Service Owner & chefer

Lars Ohlson, Senior Rekryteringskonsult på Aliby, har hjälpt Food Folk -/ Mc Donalds att rekrytera chefer och specialister i linje med deras digitalisering. Rollerna Aliby har tillsatt är: Head of Infrastructure, Integration Architect, Service Owner infrastructure, Service Owner Dynamics 365, Project Manager, PMO Specialist samt en Change & Problem manager.

”En av Lars styrkor är hans proaktiva arbete med kandidater och kvalitetssäkring. Genom att löpande träffa potentiella kandidater för framtida uppdrag har Lars och hans kollegor ett kompetent kandidatnätverk att tillgå. Deras goda personkännedom i kombination med lyhördhet och kompletterade rådgivning vid framtagande av kandidatprofilen gör att presentationen av relevanta kandidater sker kvickt och träffsäkert. Detta gör hela rekryteringsprocessen effektiv och sparar kalendertid. Till detta uppskattar jag Lars prestigelösa och ärliga förhållningssätt, att inte åta sig uppdrag som han inte kan leverera.”

-Mats Munkhammar, CIO Food Folk-/Mc Donalds.

Har ni liknande behov, kontakta Lars Ohlson på lars.ohlson@aliby.se alt 0705-888175.