Rekrytering av IT-chef

Rekrytering av Head of Local IT (IT-chef)

Aliby hjälpte Eltel Networks att tillsätta en Head of Local IT.  Uppdraget bestod i att rekrytera en prestigeslös IT-chef med goda erfarenheter från matrisorganisationer. Nyckeln var att hitta kandidater som enkelt kan röra sig mellan operativa och strategiska uppgifter samt ha erfarenhet att hantera krav- och beställarorganisationer.

Proffsigt bemötande och skarpa i att fånga behovet. Snabb process, bra urval och återkoppling löpande. Rekommenderas!”

Mikael Malmgren, COO/CFO

Man känner sig omhändertagen och inte bara som en i mängden, information om hur det går och vad som är nästa steg följer en längs hela vägen, man får lyckönskningar innan intervjuerna, en rekrytering där det känns fantastisk från start till mål. Den bästa rekryteringen jag upplevt!

Rekryterad kandidat, Robert Carlén

Vill du ha hjälp med att rekrytera IT-chef eller motsvarande hör gärna av dig till oss så kan vi diskutera möjligheten närmare.

Eric Mannheimer, eric.mannheimer@aliby.se alt 0706-296808