Rekrytering till IT board, chefer, specialister och medarbetare till uppbyggnad av IT medarbetare

Beskrivning av case: Lars Ohlson, Partner Senior Rekryteringskonsult på Aliby, har hjälpt Mats och Henrik att rekrytera chefer till ett IT board såväl som chefer och medarbetare till specialistbefattningar för uppbyggnad av en IT organisation.

”En av Lars styrkor är hans proaktiva arbete med kandidater och kvalitetssäkring. Genom att löpande träffa potentiella kandidater för framtida uppdrag har Lars och hans kollegor ett kompetent kandidatnätverk att tillgå. Deras goda personkännedom i kombination med lyhördhet och kompletterade rådgivning vid framtagande av kandidatprofilen gör att presentationen av relevanta kandidater sker kvickt och träffsäkert. Detta gör hela rekryteringsprocessen effektiv och sparar kalendertid. Till detta uppskattar jag Lars prestiglösa och ärliga förhållningssätt, att inte åta sig uppdrag som han inte kan leverera.”

-Mats Munkhammar, CIO Ramirent.

”Jag har anlitat Lars  ett flertal gånger och han har alltid varit noggrann med att hålla tät kontakt med mig som beställare för att stämma av med mig hur det känns och vad som händer inom rekryteringsuppdraget. Att sätta kunden i fokus verkar ligga som en naturlig del av Lars personlighet och han är noggrann när det gäller filtrering av kandidater samt referenstagning innan han lägger fram profiler på möjliga kandidater.
Lars har ett prestigelöst sätt gentemot mig som beställare vilket jag uppskattar mycket och det är väldigt lätt att hålla en dialog med Lars gällande behov och krav då han även håller tät kontakt med de kandidater som är intressanta för uppdraget samt även stämmer av med mig ifall det finns frågor gällande rekryteringen.

Henrik Nieciecki, Head of IT support, Group IT.

Är du intresserad av liknande hjälp hör av dig till eric.mannheimer@aliby.se alt +46 706 296 808