Interim IT-chef

Uppdraget består i att som beställare av IT-drifttjänster säkerställa dessa mot Papyrus och ägarbolaget Optigroups olika bolag och kontor i Europa där bolaget är verksamt. En Interim IT-chefsfunktion i syfte att stötta IT-organisationen efter en förändring och Outsourcing som genomfördes 2018. Uppdraget bestod i ett antal projekt, bland annat projektledare på beställarsidan i övergång till Office 365 och upphandling av nytt Microsoftavtal.

Är du intresserad av en liknande tjänst kontakta Tobias Linder på 0730-74 68 75 alt tobias.linder@aliby.se