Rekrytering av Lösningsarkitekt, Data Scientist och Projektledare

”Vi anlitar Aliby löpande för rekrytering och organisationsrådgivning. Våra krav på leverantörer är mycket höga vad gäller kvalité, snabbhet och följsamhet. Aliby har inte bara uppfattat detta utan levererar på alla dessa parametrar. De förstår våra behov och vågar utmana oss. Deras processer är tydliga och kvalitén på kandidater mycket god. Rekrytering handlar om människor vilket gör att processer sällan är spikraka, kommunikation och förmåga att navigera är alltså helt avgörande, något Aliby behärskar väl.  Vi har ett ramavtal med Aliby där vi löpande avropar våra behov- om behovet inte ligger rätt i Alibys fokus så tackar de snabbt nej, en sellektivitet som är otroligt viktig. Sist men inte minst så är det alltid trevligt att ha med dem att göra, inte att underskatta!

Konkreta roller Aliby har rekryterat åt oss är, Lösningsarkitekt, Data Scientist och Projektledare. Utöver rekryteringar har vi anlitat Aliby som rådgivare i organisatoriska frågeställningar och vissa specialprojekt på managementnivå.”

-Katarina Meyer

HR Manager Hoist Sverige