Rekrytering av digital förändringsledare

Aliby har hjälpt Midroc att rekrytera två digitala förändringsledare. Rollerna syftar till att genomföra den digitala strategin under ledning av DA/IT chef Mia Wahlstein. Rollerna var komplexa och ställde bla krav på projektledning såväl som arkitektur och en förmåga att agera strategiskt så väl som operativt.

“Eric och Lars agerade som en partner både i att hitta den kompetens vi efterfrågade och i utvecklingen av en ständigt förändrad kravprofil. De blev en strategisk pusselbit i en svår rekrytering där vår kulturella kunskap om vår organisation kompletterades med deras kompetens inom sakområde och marknad. De påvisar genom prestigelöshet och flexibilitet förståelsen för hur processen att hitta den rätta kandidaten ser ut. De hjälpte oss att såväl få framfart som att reflektera över process och profil vid behov.

Vi uppfattade att Aliby har en god och respektfull relation och kommunikation med de kandidater som är inne i deras processer vilket är en trygghet för oss som beställare. Vi upplevde ett dynamiskt samarbete där vi kunde växeldra framåt i en gemensam ambition att hitta rätt.”

Mia Wahlstein, DA/ IT chef och Moa Wennström HR Manager, Midroc.

“Från den första kontakten och genom hela processen har jag upplevt ett varmt, engagerat och professionellt bemötande från Eric och Lars. Jag uppskattar deras driv och tydlighet, vilket skapat trygghet i alla steg av processen. Tack Eric och Lars!”

Thomas Thordmark, en av två kandidater som fick jobbet.

Har ni liknande behov, kontakta Eric Mannheimer på eric.mannheimer@aliby.se alt 0706-296808.