Rekrytering av E-Commerce Manager

Beskrivning av case:

Eric Mannheimer, Senior Rekryteringskonsult på Aliby, har hjälpt Cervera att rekrytera en e-commerce manager och en teknisk projektledare inom e-commerce.

“Aliby och Eric lyckas tillföra problemlösning respektive utmaning i rekryteringsarbetet med en fin fingertoppskänsla för vad som behövs när.

Arbetet Eric gör med att kartlägga oss som arbetsgivare, både på organisations- och individnivå, innan rekryteringen sjösätts är den viktigaste anledningen till att vi återkommer till Aliby. Aliby applicerar fullt ut att en rekrytering är ett matchning av två parter,  där långsiktigheten i relationen avgörs av en samsyn på uppdrag och arbete på djupare nivå. En annan anledning är den gedigna känslan av att vara viktig som kund och person. På riktigt. Under hela processen. Vi är trygga med att kandidaterna hanteras på samma respektfulla sätt vilket är centralt för vårt arbetsgivarvarumärke.

Detta sammantaget skapar en lyckad rekrytering där både process och resultat överträffat våra förväntningar när vi sökt ny kompetens. Kompetens som låg något utanför vår komfortzon och våra etablerade nätverk.”

-Anna Broström, HR-chef Cervera AB.