Lösningsarkitekt för digital transformation

Alibys uppdrag var att tillsätta en konsult vars uppgift  var att sätta strukturen för Balders arkitektur och se över behovet av pågående och ytterligare integrationer.

Konsultens huvudsyfte var att säkerställa att processer, information och IT-stöd hänger ihop och att arkitekturen stödjer Balders mål med en strömlinjeformad IT och en friktionsfri användarupplevelse.

“Vi befinner oss i en digital transformation och behovet av en bred förståelse för den resan och en anpassning till våra arbetssätt är viktigt för alla resurser i vår organisaion.

Aliby var lyhörda och visade förståelse för våra behov och fångade detta i en konsultprofil som har levererat på våra krav. Framförallt lyckades de tillsätta resursen på kort tid. Vi tror att nyckeln till Alibys framgång är just lyhördhet och deras förmåga att utmana de krav kunden ställer och omsätta till leveranser som möter både kund och konsults önskemål.”

-Vincent Mirfacihi, Affärsutvecklare

Har ni liknande behov, kontakta Eric Mannheimer på eric.mannheimer@aliby.se alt 0706-29 68 08.