Rekrytering av chefer och specialister

Lars och Eric har hjälpt mig och Axstores IT att rekrytera både chefer och specialister genom åren. Under vårt samarbete har organisationen genomgått en omfattande omorganisation och de har båda visat på stor lyhördhet och följsamhet i våra utmaningar. De har ett professionellt såväl som positivt förhållningssätt till mig som kund och det gör det så mycket trevligare att arbeta med dem. Resultatet av deras arbete har varit mycket bra över lag och jag rekommenderar andra med liknande behov att anlita dem.

-Hanne Rubino, CIO Axstores IT

Beskrivning av case: Lars Ohlson och Eric Mannheimer, båda Partners och Seniora Rekryteringskonsulter på Aliby, har hjälpt Hanne och Axstores IT att rekrytera till ett tiotal kvalificerade positioner, så som systemförvaltare och chefer till bla servicedesken.

Är du intresserad av liknande hjälp hör av dig till eric.mannheimer@aliby.se alt. +46 706 296 808