Interim IT-chef

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric Mannheimer ansvarade för leveransen i detta uppdrag.

Våra krav var höga och vi behövde inte bara en kompetent IT chef utan framför allt en person som snabbt kunde sätta sig i en komplex och snabbrörlig verksamhet samt möta krav från olika delar av verksamheten. Allt detta tog Aliby fasta på med stor noggrannhet och tillsatte en kandidat på ett tidseffektivt sätt. Vi är mycket nöjda med deras konsult som inte bara tagit över befintlig roll på rätt sätt utan även skapat nödvändiga förändringar på ett sätt som skapat stort värde för både verksamhet och IT.”

Sara Ardizzone, HR-chef på Apoex AB

Har du liknande behov hör av dig till eric.mannheimer@aliby.se alt +46 706 296 808