Rekrytering av VD

Om kunden

21:st Century Mobile är ett snabbväxande spetsföretag inom digital- och mobil kommunikation.

”Aliby har på ett professionellt sätt väglett oss genom denna utmanande rekrytering. Att rekrytera rätt VD till ett litet, entreprenöriellt och marknadsdrivet teknikbolag är helt avgörande för fortsatt  framgång. Under resans gång har olika strategiska frågor dykt upp vilka har hanterats på ett bra sätt. Utifrån de kandidater som presenterats har vi gemensamt navigerat oss fram till hur olika kandidater skulle kunna hjälpa oss för att skapa bästa möjliga helhetsresultat över tid.

Vi är mycket nöjda med Alibys arbete och rekommenderar varmt deras tjänster till de som behöver rekrytera VD eller andra strategiska ledarpositioner.”

– Gunnar Bergvall och Michael Englund, ordförande och ledamot i 21:st Century Mobiles styrelse.

Rekryteringen har genomförts av Lars Ohlson och Eric Mannheimer.

Är du intresserad av liknande hjälp hör av dig till eric.mannheimer@aliby.se alt +46 706 296 808