Projektledning & Program Management

Projektledning för Aliby handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen. I tid, med rätt prioriteringar och till rätt kostnader.

Står din organisation inför ett eller flera förändringsprojekt? Aliby hjälper er med de tidiga stegen, utförande och avslut.

Våra projektledare på Aliby behärskar de vanligaste projektmetodikerna och ramverken för att kunna verka både i rådgivning i eventuella val samt att självfallet också anpassa oss till redan etablerade processer. Vi ser med sunt förnuft, backat med lång erfarenhet på business case såväl som riskhantering, och alltid med kundens fokus på vad som ska uppnås.

Exempel på vad Aliby kan hjälpa er med inom området är:

·       Förstudie, riskanalys, kravanalys, business case

·       Projektledning, rätt person eller team för att leda projektet till uppsatta mål

·       Programledning, processer och verktyg för att underlätta projektportföljen

·       Styrgruppsarbete, extern rådgivning och erfarenhet i ert projekt

 

Relaterade uppdrag

Stor internationellt företag inom Tillverkningsindustrin

Vår konsult i detta uppdrag agerar beställare i ett Sourcing-projekt där man flyttar Service-desk, AO (Application Operations) samt 2nd och 3rd-line från en AM leverantör till en annan för en mycket verksamhetskritisk lösning.

Stort internationellt företag inom retail med bas i Sverige

Vår kund hade stora utmaningar i att rulla ut en E-Commerce lösning, bland annat på grund av på tillgången på komplexa integrerade miljöer on demand.

Lösning: Implementera en mjukvara för att snabbt kunna provisionera testmiljöer vid behov och att snabbt kunna avveckla densamma för att hålla nere kostnader för testmiljöer.

Vår konsult var huvudprojektledare från kundens sida gentemot implementeringspartner och mjukvaruleverantör.

Uppdraget omfattade allt ifrån Business Case, till upphandling och förhandling samt avtalsarbete för att möjliggöra implementering av system och tillhörande förändringsledning i kundens komplexa miljö.

 

Relaterade tjänster

Sourcing Management – Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.