• Har du idéer för hur man kan optimera och digitalisera kund- och medarbetarupplevelsen och dess processer? 
 • Är en av dina styrkor att ta idén hela vägen till mål? 
 • Har du erfarenhet av att översätta verksamhetskrav till integrerade, dynamiska och användarvänliga lösningar? 
 • Är du redo att arbeta för det ledande bolaget inom synkorrigering? 

Vi erbjuder 

Du kommer ha en central och viktig roll i att utveckla Memira Eyecenters digitala framtid, och du kommer vara en del av det skandinaviska teamet i Stockholm tillsammans med kunniga kollegor. Teamet är litet och dina idéer kommer efterfrågas. Du kommer att arbeta med ett bra, affärs- och lösningsorienterat team inom en agil och framåt organisation. 

Bakgrund 

Memira EyeCenter söker nu en erfaren Product Owner som vill vara en del av vår digitaliseringsresa. De senaste två åren har Memira genomfört en digital transformation och digitalisering är en hörnsten i affärsstrategin. Som en del av detta driver vi stora projekt för att skapa enastående lösningar som exempelvis CRM, journalhantering och analys. Dessa projekt kommer snart ha sin första release, vårt Salesforce-projekt och vårt nya journalsystem kommer därför att ingå i ditt dagliga arbete. 

Rollen inkluderar verksamhetsutveckling från den initiala idéfasen till en implementerad lösning. De befintliga projekten drivs agilt och du kommer delta i att etablera den digitala organisationen och ett nytt sätt att arbeta genom Memira EyeCenter. Du kommer att agera Product Owner under hela utvecklingsprocessen, dvs för både nya och befintliga system. Du kommer att arbeta nära verksamhet, IT och våra utvalda leverantörer för att stötta den digitala utvecklingen. Tempot är högt, utmaningarna många och din kunskap kommer att vara avgörande för att få saker att hända. Ditt huvudområde kommer att vara de kommersiella lösningarna där du äger och utför praktiskt backlog-arbete, planerar och koordinerar samt driver leverantörsstyrning. 

Roll och ansvar 

 • I linje med affärs- och IT-behov bearbetar och detaljerar du produktbackloggen medan du fångar upp och prioriterar affärsbehov för att säkerställa att långsiktiga mål uppnås. 
 • Analysera och säkerställer i tid att krav fungerar genom alla system och verksamhetens processer 
 • Du är projektledare för ditt område och koordinerar verksamhetsresurser som medverkar i det löpande backlog-arbetet 
 • Detaljera planer och koordinering av aktiviteter och tidsplan för de agila sprintarna med ansvar för styrning och uppföljning av leverantörer 
 • Säkra stabila produkter genom att slutligt testa och acceptera leveranserna 
 • Säkra affärstransformation inklusive fullt fungerande processer 
 • På ett anpassat och korrekt sätt kommunicera med alla intressenter 
 • Coacha deltagarna i agila arbetssätt och se till så att IT-organisationen uppnår effektiv utveckling 

Inom de närmsta två åren har du: 

 • Varit drivande i och levererat en framgångsrik implementering av en ledande och hypermodern digital plattform 
 • Vidareutvecklat plattformen med nya system och förfinat nuvarande lösningar 
 • Starkt bidragit till att Memira EyeCenter blivit en digital ledare med utmanande lösningar och nytänkande 
 • Deltagit i och lett projekt inom flera områden där din expertis behövs och/eller nya webb-baserade lösningar tas fram 
 • Arbetat tvärs hela Memira-organisationen med att öka digital mognad i samtliga länder 
 • Utvecklat dig själv till att vara en banbrytare inom komplexa Salesforce-lösningar 
 • Etablerat ett bra samarbete med vårt moderbolag Bergman Clinics 
 • Förankrat och etablerat en genomförbar roadmap samt backlog av de system för vilka du är Product Owner 
 • Säkrat att målen och effekthemtagning uppnåtts för de investeringar som görs 

 Vem är du? 

Du har en akademisk examen inom antingen IT, business eller teknik och har idag en roll som konsult eller Product Owner. Nu vill du ta nästa steg till en bredare roll där din erfarenhet kommer till nytta. Du vill vara en del av en entreprenörsorganisation där du spelar roll och får chans att påverka. Du har förmodligen erfarenhet från större standardlösningar men kanske inte Salesforce specifikt. 

Som drömkandidat har/är du: 

 • En doer, du älskar när det brinner och gör lika gärna grovjobbet själv som att någon annan ska göra det 
 • Alltid uppdaterad på trender inom utveckling och digital kundupplevelse 
 • Praktisk erfarenhet från att utveckla idéer till digitala tjänster/produkter 
 • Ett strategiskt tankesätt med ett öppet sinne för nya idéer och lösningar 
 • Ett strukturellt och analytiskt sätt att arbeta men är snabb att byta fot och gillar faktiskt när det inte blir riktigt som du planerat 
 • Bra kommunikationsförmåga samt är enkel att samarbeta med i interaktion med både interna och externa intressenter 
 • Ett proaktivt tillvägagångssätt när möjligheter eller problem uppstår, och god förmåga att utföra uppgifter som säkerställer framgång 
 • Agerat projektledare med lyckat resultat 
 • Skinn på näsan och kan stå upp för Memira EyeCenters digitala organisations idéer och skapa framgång för Digital & IT inom Memira EyeCenter 

 Kontakt 

I den här rekryteringen samarbetar Memira med Aliby. Tveka inte att kontakta oss på Aliby vid frågor eller funderingar! Linnea Bolinder, 0737- 31 08 99 /linnea.bolinder@aliby.se eller Lars Ohlson, 070-588 81 75 /lars.ohlson@aliby.se