ERP

Specialister med bred verksamhetskompetens kombinerat med djup teknisk förståelse.

Nästa sektion

Vårt fokus

Affärssystemet är hjärtat i många verksamheter och när en förändring påverkar hjärtat, påverkar det allt. Våra erfarna medarbetare har bred verksamhetskompetens och djup teknisk förståelse och kan hjälpa ert bolag var i processen ni än befinner er, oavsett om det gäller bättre nyttjande av ert nuvarande ERP eller om det är dags att uppgradera till nytt system eller ny version.

Som oberoende rådgivare i en förändringsresa så kan vi hålla oss opartiska i förhållande till affärssystemsleverantör och kan navigera fritt mellan integrationspartners.

Aliby Familjen

Vårt erbjudande

Var står ni på er resa? Har er verksamhet växt ifrån affärssystemet? Stöttar det inte längre era processer? Eller kommer er version sluta supporteras? Det kan finnas många anledningar till att se över sina val, ovan är några exempel som vi ofta stöter på.

Alibys managementkonsulter och projektledare har stor vana av att hjälpa organisationer i olika delar av sin resa. Vi är också ödmjuka inför att olika verksamheter har olika behov och målsättningar, därmed är det viktigt för oss att möta er där ni står – oavsett var det är. Vår genomgående specialitet är att vi befinner oss mellan verksamhet och IT, en riktigt bra utgångspunkt för att hjälpa till med allt från systemstöd till processer eller effektivare processer som stöttas av ert ERP, och även med den förändring som det kommer innebära för er organisation.

Tekniken och skapande av processer and struktur är bara en del av ERP. Förändringen organisationen går igenom i skiftet kan vara både påfrestande och svårhanterat. Våra konsulter har med sig förändringsledning i ryggraden och vet att det är en minst lika viktig del som att få IT på plats. Att ha med sig sina medarbetare på resan är otroligt viktigt för ett lyckad genomförande och framförallt nyttjande av ett nytt affärssystem.

Span på marknaden – Främsta nyckelfaktorer som driver utvecklingen

 • Ökat behov för högre flexibilitet, transparens, produktivitet, effektivitet i processer och dagliga affärsmässiga operationer.
 • Ökat behov för mer flexibla och kostnadsmässiga ERP-system alternativ inom segmenten SMEs.
 • Ökat behov av molnbaserade lösningar för effektivare beslutsfattande baserat på data och information samt ökad tillgänglighet vid användning av mobila lösningar.
 • Ökat behov av digitala och säkra lösningar i samband med COVID-19 Reducerade marknadsbarriärer och mer specifika kundbehov har skapat förutsättningar för nya mindre aktörer att etablera sig.

Exempel på vad Aliby gör

 • Förstudie, behovsanalys, val av system från en helt oberoende partner
 • Uppgradering och projektledning
 • Implementering/byte av nytt system, projektledning och förändringsledning
 • Styrgruppsarbete, extern rådgivning och erfarenhet i ert projekt
 • Förändringsledning och processutveckling – för bra mottagande av nytt system
 • Integrationsstrategi
Aliby personal
Aliby Familjen

Varför Aliby

Vi tror på

 • att varje organisation är unik, så också behoven,
 • att vara opartiska i vår rådgivning,
 • att vara fristående från systemleverantörer,
 • att inte få kickback på försäljning av vissa system

Vi har

 • gedigen kompetens,
 • erfarna medarbetare,
 • otroliga nätverk

Har du frågor om ERP?

Våra konsulttjänster

​Agil Coaching

Aliby har stor erfarenhet av agila metoder och agil transformation. Vi har hjälpt ett antal olika organisationer att implementera samt förbättra sitt agila arbetssätt.

Läs mer om Agil coaching

Projektledning

Projektledning för Aliby handlar om att maximera företagets eller verksamhetens förmåga att alltid uppnå målen.

Läs mer om projektledning

Sourcing Management

Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.

Läs mer om Sourcing Management

CIO as a Service

CIO as a Service – Rådgivning och beställarkompetens som tjänst. Ett skräddarsytt erbjudande inom IT och ledning.

Läs mer om CIOaaS

ERP

Affärssystemet är hjärtat i många företag och när en förändring påverkar hjärtat, påverkar det allt. Alibys erfarna medarbetare hjälper ert bolag var i processen ni än befinner er, oavsett om det gäller bättre nyttjande av ert nuvarande ERP eller om det är dags att uppgradera till nytt system eller ny version.

Läs mer om ERP

Interim ledare

I samband med t.ex. omorganisationer, föräldraledighet eller en större förändring uppstår ofta behov av en interim ledare.

Läs mer om interim ledare

Kundcase

Våra kunder väljer Aliby för att vi förstår både matchning och organisation. Våra konsulter väljer Aliby för att vi är lyhörda och förstår deras behov, på riktigt.

Interim IT-chef

Interim IT-chef

Uppdraget består i att som beställare av IT-drifttjänster säkerställa dessa mot Papyrus...

läs mer
Konfidentiell

Konfidentiell

I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en...

läs mer
Interim IT-chef

Interim IT-chef

Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric...

läs mer