Rekrytering av IT-chef

Rekrytering av IT-chef

Rekrytering av IT-chef Rekrytering av Head of Local IT (IT-chef) Aliby hjälpte Eltel Networks att tillsätta en Head of Local IT.  Uppdraget bestod i att rekrytera en prestigeslös IT-chef med goda erfarenheter från matrisorganisationer. Nyckeln var att hitta kandidater...
Rekrytering av Styrelseledamot

Rekrytering av Styrelseledamot

Rekrytering av Styrelseledamot Styrelserekrytering Aliby har hjälpt Sjöstrand Coffee att tillsätta en styrelseledamot. Johanna Krook Fryklund tillträder som ny Styrelseledamot. ”Vi använde Aliby i arbetet med styrelserekrytering  – med mycket gott resultat.  Processen...
Rekrytering av Service Owner & chefer

Rekrytering av Service Owner & chefer

Rekrytering av Service Owner & chefer Lars Ohlson, Senior Rekryteringskonsult på Aliby, har hjälpt Food Folk -/ Mc Donalds att rekrytera chefer och specialister i linje med deras digitalisering. Rollerna Aliby har tillsatt är: Head of Infrastructure, Integration...
Rekrytering av Solution Architects

Rekrytering av Solution Architects

Rekrytering av Solution Architects Aliby har hjälpt Carnegie att rekrytera två Soultion Architects. Rollerna ska designa lösningarna i Carnegies framtida IT-landskap tillsammans med Enterprise-arkitekt och utvecklingsteamen. Utöver de höga tekniska kraven sökte man...