Rekrytering av Country Manager

Rekrytering av Country Manager ” Aliby har hjälpt Norska Folq att rekrytera en Country Manager för deras svenska satning.Folq har på kort tid etablerat en stark position på den norska marknaden och tar nu sikte på Sverige som nästa steg. Folqs tjänst bygger på...
Rekrytering av CIO

Rekrytering av CIO

Rekrytering av CIO Aliby har rekryterat en CIO till Semcon Product Information. Utöver de sedvanliga och höga kraven på en CIO kommer Semcon Product Information att avyttras från övriga Semcon och bli ett eget bolag. Detta ställer ytterligare krav på både person, roll...
Rekrytering av IT-chef

Rekrytering av IT-chef

Rekrytering av IT-chef Rekrytering av Head of Local IT (IT-chef) Aliby hjälpte Eltel Networks att tillsätta en Head of Local IT.  Uppdraget bestod i att rekrytera en prestigeslös IT-chef med goda erfarenheter från matrisorganisationer. Nyckeln var att hitta kandidater...
Rekrytering av Styrelseledamot

Rekrytering av Styrelseledamot

Rekrytering av Styrelseledamot Styrelserekrytering Aliby har hjälpt Sjöstrand Coffee att tillsätta en styrelseledamot. Johanna Krook Fryklund tillträder som ny Styrelseledamot. ”Vi använde Aliby i arbetet med styrelserekrytering  – med mycket gott resultat.  Processen...