Interim IT-chef

Interim IT-chef

Interim IT-chef Uppdraget består i att som beställare av IT-drifttjänster säkerställa dessa mot Papyrus och ägarbolaget Optigroups olika bolag och kontor i Europa där bolaget är verksamt. En Interim IT-chefsfunktion i syfte att stötta IT-organisationen efter en...