Konfidentiell

Konfidentiell

Konfidentiell I denna upphandling och projekt var målet att gå från egen IT-drift och support till en kvalificerad leverantör av sådana tjänster. Då både advokatbyrån och leverantören är konfidentiellt kan vi tyvärr inte gå ut med namn. För mer läsning och information...
United Spaces

United Spaces

United Spaces Aliby fick i uppdrag av United Spaces att analysera nuläget och rekommendera en roadmap för hur man skulle komma till rätta med infrastruktur och support avseende IT-tjänster, dels för företagets medarbetare men också för att skapa en tillförlitlig och...
Apoex

Apoex

Apoex Beskrivning av Case: Apoex har anlitat Aliby för att tillsätta en interim IT-chef. Eric Mannheimer ansvarade för leveransen i detta uppdrag. ”Våra krav var höga och vi behövde inte bara en kompetent IT chef utan framför allt en person som snabbt kunde...