Datadriven transformation

Datadriven transformation

  Att data är det nya Klondike har inte undgått någon. Men det krävdes både tur och skicklighet för att faktiskt få fram guld, så är det med data också 🥇 Alright, data är alltså potentiellt guld, men om man inte får till en datadriven organisation som skapar...
Aliby ingår partnerskap med born {digital}

Aliby ingår partnerskap med born {digital}

  Aliby är byggt på tron att 1+1 blir 3. Genom partnerskap med born {digital} blir det 11. Ambitionen med born är att kombinera det bästa av två världar, behålla det som är unikt för varje företag samtidigt som man ingår i ett ledande nordiskt nätverk av...
Agilt är i vårt DNA idag!

Agilt är i vårt DNA idag!

Under de senaste två decennierna har jag varit i hetluften i olika typer av agila transformationer, vittnat om hur diskussioner har skiftat från fokus om sprintens längd till att skapa reellt värde för kunden. Denna resa har varit mer än bara ett byte av fokus; det...
AI konsulter?

AI konsulter?

AI konsulter med rosa ton 🌸 Få affärsmöten avslutas utan att AI har diskuterats. Vad gör ni inom AI, hur kan vi använda det, vem ska leda arbetet med AI och vilka har AI konsulter? Vilka är möjligheterna och var finns hoten. Kanske den mest diskuterade frågan är, vad...