AI konsulter?

AI konsulter?

AI konsulter med rosa ton 🌸 Få affärsmöten avslutas utan att AI har diskuterats. Vad gör ni inom AI, hur kan vi använda det, vem ska leda arbetet med AI och vilka har AI konsulter? Vilka är möjligheterna och var finns hoten. Kanske den mest diskuterade frågan är, vad...