Interim ledare

I samband med exempelvis omorganisationer, föräldraledighet eller en större förändring uppstår ofta behov av en interim ledare som tex. CIO, CTO, förvaltningsledare Operations manager etc.

Ska du hyra in en chef eller anställa en chef? Frågeställningen kring själva behovsbilden är som i vilket projekt som helst avgörande för resultatet. Att ta in en interim ledare för en roll som exempelvis CEO, CIO, CTO eller annan ledarroll kan vara ett suveränt drag, om du är säker på varför du gör det.

Alibys organisations och tjänster inom konsult och rekrytering gör oss till opartiska rådgivare på området. När vi får frågan om att ta in en interim ledare så är det oerhört centralt att bena ut var kunden kommer ifrån, var man som företag står i dag och vart man är på väg, det vill säga vad och hur vill man att en interim ledare ska förflytta och till vad? Vilka krav kommer man ha på en interim ledare och vilket mandat har hen. Skiljer sig detta från om det hade varit en anställd chef och i så fall varför?
Ställer du inte rätt frågor så får du inte rätt svar. Får du inte rätt svar så kommer du inte få rätt kravbild och har du inte rätt kravbild så är sannolikheten att projektet och/eller rekryteringen kommer att haverera och alla inblandade tappar tid, pengar och trust till varandra.
Vi erbjuder rekryterings- och konsulttjänster för att lösa ert behov av ledare.

 

Relaterade uppdrag

Våra krav var höga och vi behövde inte bara en kompetent IT chef utan framför allt en person som snabbt kunde sätta sig i en komplex och snabbrörlig verksamhet samt möta krav från olika delar av verksamhetenLäs mer

 

Relaterade tjänster

CIOaaS – CIO as a Service – Rådgivning och expertkompetens samt rapporter till ledningsgrupper inom valda områden.

Sourcing Management – Vårt erbjudande för att stödja alla delar i en affär där IT på något sätt ska köpas in och hanteras.

Associerade konsulter – Associerade konsulter, vårt expertnätverk – ett utvalt nätverk av frilansande konsulter.