Blogg

Aliby stödjer Musikhjälpen

Det är viktigt att ge och stötta! Som företag är det viktigt att ta ansvar för – klimatet, människor med särskilda behov, barn i nöd och krig, hälsoprojekt med flera, Vi arbetar alltid aktivt med CSR och att ge är ju inte något som man måste vänta med till… Read More

Läs mer

Är du din Uber rating?

Är du din Uber rating? På senaste har Aliby på olika sätt varit inne på mötet mellan människor och hur viktigt det är. I vårt eget arbete men också generellt såklart. Det mest grundläggande i alla affärer och mänskliga relationer är enkel, men svår. Att förstå och bli förstådd,… Read More

Läs mer

Upphandling och Outsourcing av IT-tjänster

Vissa tycker att det verkar enkelt att göra det själva, medan andra tycker att det låter komplext och tidskrävande. Oavsett så är outsourcing av IT-tjänster en strategisk fråga som bör hanteras och förberedas på ledningsnivå. Min erfarenhet från många bolag som slarvat sig igenom processen är att de skrivit på… Read More

Läs mer