Start / Agil organisation / Utbildningar

Utbildningar

Agilt och Scrum – grundkurs 2 dagar​

Detta är en grundkurs och en mycket bra start för att komma igång med ett agilt arbetssätt. Den vänder sig till er som vill veta vad agilt är och hur Scrum fungerar. Denna kurs är en väldigt bra start för alla de som skall arbeta i agila projekt.

Agilt och Scrum – grundkurs 2 dagar
PO rollen – fördjupning 1 dag

PO rollen – fördjupning 1 dag​

Detta är en fördjupning för dig som arbetar eller skall börja arbeta som Product Owner. Du vet redan vad agilt är och hur Scrum fungerar och vill fördjupa dig i din roll som PO. Här kommer du få många bra tips kring Prioritering, Backlog, Roadmap, Personas etc. Allt för att bli en så vass PO som möjligt.

Scrum Master rollen – fördjupning 1 dag

Detta är fördjupning för dig som arbetar som Scrum Master. Du vet redan vad agilt är och hur Scrum fungerar och vill fördjupa dig i din roll som Scrum Master. Här kommer du få många bra tips kring hur du kan förbättra de agila ceremonierna samt skapa bra laganda i dit team. Allt för att  bli en så vass Scrum Master som möjligt.

Scrum Master rollen – fördjupning 1 dag
Henrik Lindberg

Kontakta oss för mer information angående våra kurser.