Under de senaste två decennierna har jag varit i hetluften i olika typer av agila transformationer, vittnat om hur diskussioner har skiftat från fokus om sprintens längd till att skapa reellt värde för kunden. Denna resa har varit mer än bara ett byte av fokus; det har varit en omvandling av vår kärna, en integrering av agilt tänkande i vårt professionella DNA.
När vi blickar tillbaka, var debatterna kring sprintens längd en central del av vår vardag. Nu har vi utvecklats i rätt riktning (enligt mig) och står istället inför spännande utmaningar där vi frågar oss hur vi kan maximera levererat värde. Det är en utveckling som jag har funnit otroligt berikande att vara en del av.

Jag ser med spänning fram emot att fortsätta denna resa och utforska hur mjuka värden kommer att forma vår framtid.
Så hur ser det ut i din organisation? Ska vi ta ett möte och diskutera hur vi kan skapa större värden tillsammans?