AI konsulter med rosa ton 🌸

Få affärsmöten avslutas utan att AI har diskuterats. Vad gör ni inom AI, hur kan vi använda det, vem ska leda arbetet med AI och vilka har AI konsulter?

Vilka är möjligheterna och var finns hoten. Kanske den mest diskuterade frågan är, vad händer om vi inte gör något alls?

Frågorna är många och svaren färre. På Aliby har vi börjat undersöka AI, utforskar det tillsammans med våra fantastiska agila Coacher. Vår avsikt är att förstå AI utifrån ett tjänsteperspektiv, hur kan vi själva använda det och varför. När hela Aliby samlades för sommarkonferens hade vi just AI på agendan. Hur påverkar det vår affär, hur blir det med vår roll som konsult- vår vardag? När svaren på de frågorna finns är vi mer lämpade att leda våra kunders AI resor.

Vår affär går ut på att stötta digitala resor av olika slag och på olika sätt, men alltid med en människa som leder arbetet. Det kommer fortsätta vara vår styrka. Oavsett AI’s utveckling och framfart- eller kanske snarare tack vare!

Att framfarten och framtiden behöver ledas av en människa. Det tror vi. Och det är det vi kallar ROSA.

Vill du utforska ditt företags möjligheter och hot kring AI så ställer vi gärna upp.

Vi ses/Aliby

Lina Melén, 0707-275568