IT rekrytering chefsrekrytering

 

Hur gör man en perfekt IT- och chefsrekrytering?

Ursäkta att jag svär, men djävulen sitter i detaljerna sägs det. Vi som dagligen jobbar med att rekrytera svårflörtad kompetens vet att så är fallet. Snart ska jag bena ut vad vi ser krävs för att lyckas med sin rekrytering.

Hur säkerställer du en perfekt rekrytering?

🥇 PREPPA– innan kandidaten träffar kunden, preppa och peppa. Kunskap är makt osv. Säkerställ att kandidaten har all info och känsla som krävs för att genomföra ett bra möte med kund (jag kallar det inte intervju för det är två parter som ska välja varandra. Ett möte.

🥇FÖLJ UPP KANDIDATEN– Efter varje kontakt som kandidaten har med kunden, följ upp. Lyssna och förstå. Ofta har kandidaten ett större förtroende för dig som rekryterare än kunden och nyanser kan fångas upp och svar kan ges.

🥇FÖLJ UPP KUNDEN (oavsett om du är extern rekryterare eller intern)- Hur kändes mötet, vilka frågor har man, prata med kandidaten innan detta så du kan bemöta frågorna kund eventuellt har.

🥇TYDLIGHET– Var öppen och ärligt med HUR det är på just det här företaget, vad som krävs, förväntas och hur beställaren är. Prata lön tidigt, våga vara lite amerikansk. Pengar är inte allt, men lönen är viktig. “”Managera förväntningar” helt enkelt och ta bort all risk för missförstånd.

🥇SLÄPP INTE FÖR TIDIGT– Igen, djävulen sitter i detaljerna så släpp inte kandidaten eller kunden förrän de har kommit i mål och inte då heller. De första månaderna på nytt jobb är en balansgång. Att finnas där för kandidaten och kunden kan skapa trygghet och säkerställer att parterna får ut max av varandra.

🥇DOM SOM INTE GICK HELA VÄGEN- Här har du en ofta outnyttjad källa till branding och framtida kandidater. Säkerställ att alla som varit med i processen blir lika VIP’ade. Ett nätverk av kandidater som har en positiva bild av dig och ditt företag är GULD värt.

Allt detta kräver givetvis att du har en tydlig process att luta dig emot och att du har förmågan att skilja agnarna från vetet när du searchar och träffar kandidater. Men det får blir ett annat inlägg:)

Ödmjukt men ärligt. Vi på Aliby är riktigt bra på att rekrytera. Ofta kommer kunderna till oss när de själva har misslyckats och/eller när en branschkollega inte har lyckats. Det är häftigt att få det förtroendet och det gör att vi anstränger oss ännu hårdare för att lyckas.

Vill du ha inspiration till din rekrytering eller behöver du hjälp att hitta kompetens ni själva inte löser, hör gärna av er så tar vi en kaffe på temat😊

Eric Mannheimer,

0706-296808

Eric.mannheimer@aliby.se

Hur jobbar ni med er långsiktiga kompetensförsörjning?

 

Kan vi hjälpa er på något sätt så ni gärna ställa frågan.

eric-mannheimer Aliby

Eric Mannheimer
0706-296808
eric.mannheimer@aliby.se