Leading SAFe- officiell certifieringsutbildning från Scaled Agile.

Leading SAFe riktar sig till ledarna i en organisation, men är den bästa utbildningen för att förstå vad SAFe handlar om.

Vad får man lära sig
– Bättre förståelse för vad SAFe innebär.
– Översikt över ramverket
– Vad som krävs av ledarna i en lean-agil organisation samt vid en agil transformation till business agility med SAFe
– Hur vi samverkar i hela företaget för att uppnå business agility och leverera värde
– Hur vi med kunden i centrum använder design thinking för att förstå kundens behov
– Vad en lean portföljhantering är och hur den kan användas vid storskalig agil produktutveckling

Upplägg
Utbildningen kommer ske i klassrum och är en blandning av presentationer, diskussioner och olika slags gruppövningar. Vi använder oss av samarbetsverktyg som stödjer alla utbildningsmomenten. Denna utbildning går under tre heldagar på plats hos Aliby.

Certifiering
Efter genomförd utbildning finns möjlighet att ta certifieringen SAFe Agilist, SA. Ett provtillfälle ingår i utbildningen.

För mer information om Leading SAFe ,se officiell kursbeskrivning:

Leading SAFe | Scaled Agile Framework | Scaled Agile

Info om kurstillfället:

Tid 08:30-16:00 Tis – Tors. 5-7:e April 2022.
Plats: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm
Pris: 18 000 SEK per deltagare

Kursledare: Tom Mårdh

Anmälan sker till Tobias Lindner, tobias.linder@aliby.se