Leading SAFe- officiell certifieringsutbildning från Scaled Agile.

Leading SAFe riktar sig till ledarna i en organisation, men är den bästa utbildningen för att förstå vad SAFe handlar om.

Vad får man lära sig
– Bättre förståelse för vad SAFe innebär.
– Översikt över ramverket
– Vad som krävs av ledarna i en lean-agil organisation samt vid en agil transformation till business agility med SAFe
– Hur vi samverkar i hela företaget för att uppnå business agility och leverera värde
– Hur vi med kunden i centrum använder design thinking för att förstå kundens behov
– Vad en lean portföljhantering är och hur den kan användas vid storskalig agil produktutveckling

Upplägg
Utbildningen kommer ske online och är en blandning av presentationer, diskussioner och olika slags gruppövningar. Vi använder oss av ett samarbetsverktyg som stödjer alla utbildningsmomenten. För att ge de bästa förutsättningarna för lärande, så har vi valt att förlägga 3 utbildningsdagar som halvdagar vid 6 tillfällen under 2 veckor. På detta sätt blir det bättre energi i klassen samtidigt som vi har tid att ta diskussioner och dela erfarenheter med varandra

Certifiering
Efter genomförd utbildning finns möjlighet att ta certifieringen SAFe Agilist, SA. Ett provtillfälle ingår i utbildningen. För mer information om Leading SAFe ,se officiell kursbeskrivning:

Leading SAFe | Scaled Agile Framework | Scaled Agile

Info om kurstillfället:

Tid 13:00-16:00 Tis – Tors 16-18 och 23-25 november 2021
Plats: Online
Pris: 18 000 SEK

Lärare: Tom Mårdh

Anmälan sker till Marie Wiklund, marie.wiklund@aliby.se.