🌟Hur hittar ni dold kompetens?🌟

Dagligen hör vi att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång, men det är skrämmande många företag som inte har benkoll på sina kompetenser.

När vi startade Aliby ville vi vara mer än ett rekryteringsföretag. Vi är riktigt bra på att göra rekryteringar av chefer och specialister men genom åren har vi insett att vi både gör och kan göra så mycket mer.

Vi får ofta feedback kring hur vi agerar runt själva affären och att vi ser individen på ett tydligare sätt och att vi förstår organisationens behov och utmanar detta, äntligen har vi nu paketerat våra tjänster på ett tydligare sätt och här beskriver vi hur vi arbetar med just kompetenskartläggning.

Kort och gott handlar det om att hjälpa företag att identifiera GAP såväl som DOLD kompetens. Vi säkerställer vilken kompetens ni har och vilket kompetensgap som finns. Uppdraget inleds med en noggrann förstudie/ Workshop där ansvariga ledare och relevanta kollegor är med.

Syfte med en förstudie är att

  • Skapa förståelse för varför kompetensinventering görs.
  • Identifiera vilka som är berörda?
  • Ge en vy över nu- och nyläge, strategiskt och organisatoriskt.

Sammanfattning av ovan ligger till grund för själva kompetensinventeringen.

Exempel på genomförande:

Steg 1. Intervjuer och tester

1. Identifierade medarbetare /konsulter intervjuas och testas. Inkludera så många som möjligt.

2. Återkoppling av test sker individuellt till medarbetare /konsulter

3. Sammanställning av ovan

4. Framtagande av GAP kopplat till Kundens framtida behov.

Syftet med intervjuerna är att bedöma vilka kompetenser och färdigheter som finns och hur man vill utvecklas som person. I intervjuerna kommer vi även fånga upp personernas syn på Midrco och de förändringar som sker.

 

Steg 2. Återrapportering och rekommendationer

1. Presentation av vår samlade bild av er befintliga kompetens och inställning till arbete

2. Presentation av GAP och Kundens behov framåt

Detta steg sker med samma personer som var med i första workshop och efter vår presentation diskuterar vi öppet hur vi kan gå vidare med underlaget.

Tips: Inkludera även eventuella konsulter. Dessa sitter på en kunskap och insyn som kan ge otroligt mycket, även om det inte är ni som ansvarar för deras kompetensutveckling så ser de sånt ni kanske missar. Man behöver inte testa konsulter men intervjua dom.

Ta fram en modell där medarbetare enkelt och löpande kan identifiera och dokumentera själva- få kompetenskartläggning till ett löpande arbete och koppla ALLTID ihop det med bolagets planer och strategier.

Hör av gärna av er om ni behöver hjälp med detta/ Eric

Läs även om vårt arbete och tips kring specialistrekrytering, eller ta del av tips och tricks vid rekrytering.