Vilket resultat vill ni uppnå?

I mitt arbete är jag väldigt fokuserad på vilket resultat vi kan hjälpa våra kunder att uppnå. Ofta efterfrågas en resurs som ska vara med att bidra till ett resultat. Det kan vara helt rätt att komplettera ett team med en pusselbit som saknas men att utmana och diskutera hur vi tillsammans kan bygga hela pusslet och leverera ett resultat är något som jag brinner extra mycket för.

Några exempel: En förfrågan på en lösningsarkitekt inom SharePoint blev en färdig uppgraderad SharePoint till ett av Sveriges största bolag inom Telecom. En förfrågan på en Big Data lösningsarkitekt blev en färdig Big Data plattform till en stor aktör inom energisektorn. I båda fallen levererades resultatet enligt angivna tidsramar och mer kostnadseffektivt än förväntat med en kundupplevelse som överträffade förväntningarna. Saker som känns komplexa, svåra och ibland ouppnåeliga uppfattas istället enkla när man tar hjälp av riktiga proffs från mindre nischade aktörer med stor flexibilitet och tydligt resultatfokus.

Så låt mig ställa frågan; behöver du verkligen en resurs eller får vi hjälpa dig nå ett kostnadseffektivt resultat?

Marie Wiklund, 070-215 25 40, marie.wiklund@aliby.se